Souborné vydání sonát pro klavír I (sonáty 1-12)

Název:
 Souborné vydání sonát pro klavír I (sonáty 1-12)
Katalogové číslo 
BA 9511
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0501-0
EAN: 
9790260105010

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Rozsah/Formát: XXXVII, 196 Seiten - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 895 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Christopher Hogwood

  • první souborné kritické vydání všech 50 klavírních sonát Leopolda Koželuha
  • vhodné též pro amatéry
  • ideální pro pedagogické účely
  • podrobná předmluva (anglicky, česky, německy), kritická zpráva (eng.)
  • faksimile vybraných stránek


Jako jeden z hlavních představitelů české hudby 18. století působících ve Vídni byl Leopold Koželuh (1747-1818) znám v první řadě jako klavírista a učitel hry na klávesové nástroje. 50 klavírních sonát (dochovaných v rukopisech nebo dobových tiscích, vydávaných nejen ve Vídni, ale také například v pařížských či londýnských vydavatelstvích) prostupuje celou jeho tvorbou a dokládá nejen dobový přechod od hry na cembalo a clavichord ke hře na fortepiano, ale také vývoj klasické formy sonáty v průběhu téměř tří desetiletí na konci 18. a začátku 19. století.
Až dosud existovalo jen málo moderních vydání jeho klavírní hudby, většina Koželuhových sonát byla k dispozici jen v těžko dostupných prvních tiscích nebo opisech. Naše vydání, připravené Christopherem Hogwoodem (1941-2014), je první edicí, která prezentuje souborně všechny jeho sonáty pro klavír a vyplňuje zároveň závažnou mezeru v poznání české i středoevropské hudby období klasicismu.
Každý ze čtyř svazků obsahuje 12 nebo 13 sonát v pořadí podle roků původních vydání i skladatelových opusových čísel. IV. svazek zahrnuje též 6 nedatovaných sonát, které nikdy vydány nebyly a zachovaly se pouze v rukopise.
„Jednotlivé díly jsou plné bezprostřední a dobře hratelné hudby a není jediný důvod, proč by hráči na klávesové nástroje 21. století neměli mít ze sonát stejnou radost, jako ji evidentně měli jejich předci v 18. století. Absence dynamických a artikulačních znamének v hudebním textu podněcuje interprety k vlastní tvořivosti. Fascinující a svým způsobem neocenitelné vydání.“ (International Piano, leden/únor 2017)

 Koželuh Leopold: Sonata 1 in F major op. 1, no. 1
 Allegro molto - Cantabile - Rondeau Presto
 Koželuh Leopold: Sonata 2 in E-flat major op. 1, no. 2
 Allegro - Poco adagio - Allegro
 Koželuh Leopold: Sonata 3 in D major op. 1, no. 3
 Allegro con brio - Poco adagio - Rodeau Prestissimo
 Koželuh Leopold: Sonata 4 in B-flar major op. 2, no. 1
 Allegro - Adagio - Allegretto scherzando
 Koželuh Leopold: Sonata 5 in A major op. 2, no. 2
 Moderato - Andante - Allegretto
 Koželuh Leopold: Sonata 6 in C minor op. 2, no. 3
 Largo - Allegretto
 Koželuh Leopold: Sonata 7 in D major
 Allegro moderato - Menuetto - Rondo Allegro
 Koželuh Leopold: Sonata 8 in F major, La Chasse, op. 5
 Allegro molto - Andatne con variazioni - Rondeau Presto
 Koželuh Leopold: Sonata 9 in C major op. 8, no. 1
 Allegro molto - Adagio cantabile - Rondeau - Rondo Andante
 Koželuh Leopold: Sonata 10 in F major op. 8, no. 2
 Allegretto maestoso - Poco adagio - Menuetto - Aria con variatione
 Koželuh Leopold: Sonata 11 in E-flat major op. 10, no. 1
 Allegro molto - Andante - Allegretto
 Koželuh Leopold: Sonata 12 in C major op. 10, no. 2
 Moderato - Andante espressivo - Rondeau Allegretto