Souborné vydání sonát pro klavír II (sonáty 13-24)

Název:
 Souborné vydání sonát pro klavír II (sonáty 13-24)
Katalogové číslo 
BA 9512
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0502-7
EAN: 
9790260105027

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Rozsah/Formát: XXXVII, 203 Seiten - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 942 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Christopher Hogwood

  • první souborné kritické vydání všech 50 klavírních sonát Leopolda Koželuha
  • vhodné též pro amatéry
  • ideální pro pedagogické účely
  • podrobná předmluva (anglicky, česky, německy), kritická zpráva (eng.)
  • faksimile vybraných stránek


Jako jeden z hlavních představitelů české hudby 18. století působících ve Vídni byl Leopold Koželuh (1747-1818) znám v první řadě jako klavírista a učitel hry na klávesové nástroje. 50 klavírních sonát (dochovaných v rukopisech nebo dobových tiscích, vydávaných nejen ve Vídni, ale také například v pařížských či londýnských vydavatelstvích) prostupuje celou jeho tvorbou a dokládá nejen dobový přechod od hry na cembalo a clavichord ke hře na fortepiano, ale také vývoj klasické formy sonáty v průběhu téměř tří desetiletí na konci 18. a začátku 19. století.
Až dosud existovalo jen málo moderních vydání jeho klavírní hudby, většina Koželuhových sonát byla k dispozici jen v těžko dostupných prvních tiscích nebo opisech. Naše vydání, připravené Christopherem Hogwoodem (1941-2014), je první edicí, která prezentuje souborně všechny jeho sonáty pro klavír a vyplňuje zároveň závažnou mezeru v poznání české i středoevropské hudby období klasicismu.
Každý ze čtyř svazků obsahuje 12 nebo 13 sonát v pořadí podle roků původních vydání i skladatelových opusových čísel. IV. svazek zahrnuje též 6 nedatovaných sonát, které nikdy vydány nebyly a zachovaly se pouze v rukopise.
„Jednotlivé díly jsou plné bezprostřední a dobře hratelné hudby a není jediný důvod, proč by hráči na klávesové nástroje 21. století neměli mít ze sonát stejnou radost, jako ji evidentně měli jejich předci v 18. století. Absence dynamických a artikulačních znamének v hudebním textu podněcuje interprety k vlastní tvořivosti. Fascinující a svým způsobem neocenitelné vydání.“ (International Piano, leden/únor 2017)

 Koželuh Leopold: Sonata 13 in E-flat major op. 13, no. 1
 Allegro molto 2 - Poco Adagio 8 - Rondeau. Presto 12
 Koželuh Leopold: Sonata 14 in G major op. 13, no. 2
 Allegro 16 - Andante 22 - Rondeau 24
 Koželuh Leopold: Sonata 15 in E minor op. 13, no. 3
 Allegro molto 26 - Cantabile 32 - Presto 36
 Koželuh Leopold: Sonata 16 in G minor op. 15, no. 1
 Largo / Allegro molto / Largo 42 - Rondeau. Allegro 50
 Koželuh Leopold: Sonata 17 in C major op. 15, no 2
 Allgro 57 - Poco Adagio 66 - Presto 69
 Koželuh Leopold: Sonata 18 in A-flat major op. 15, no. 3
 Andante con variazioni 76 - Allegro molto 86
 Koželuh Leopold: Sonata 19 in F minor op. 17, no. 1
 Largo 93 - Allegro agitato 95 - Finale. Allegretto 103
 Koželuh Leopold: Sonata 20 in A major op. 17, no. 2
 Allegro molto 109 - Adagio 118 - Allegro molto 122
 Koželuh Leopold: Sonata 21 in E-flat major op. 17, no. 3
 Allegro 129 - Rondeau. Allegretto 139
 Koželuh Leopold: Sonata 22 in F major op. 20, no. 1
 Allegro 146 - Adagio 152 - Rondeau. Allegretto 154
 Koželuh Leopold: Sonata 23 in C major op. 20, no. 2
 Allegro 160 - Adagio 166 - Rondeau. Allegretto 169
 Koželuh Leopold: Sonata 24 in D minor op. 20, no. 3
 Moderato 174 - Poco Adagio 179 - Rondeau. Allegretto 181