Souborné vydání sonát pro klavír III (sonáty 25-37)

Název:
 Souborné vydání sonát pro klavír III (sonáty 25-37)
Katalogové číslo 
BA 9513
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0503-4
EAN: 
9790260105034

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
klavír
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Rozsah/Formát: XXXIX, 240 Seiten - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 990 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Christopher Hogwood

  • první souborné kritické vydání všech 50 klavírních sonát Leopolda Koželuha
  • vhodné též pro amatéry
  • ideální pro pedagogické účely
  • podrobná předmluva (anglicky, česky, německy), kritická zpráva (eng.)
  • faksimile vybraných stránek


Jako jeden z hlavních představitelů české hudby 18. století působících ve Vídni byl Leopold Koželuh (1747-1818) znám v první řadě jako klavírista a učitel hry na klávesové nástroje. 50 klavírních sonát (dochovaných v rukopisech nebo dobových tiscích, vydávaných nejen ve Vídni, ale také například v pařížských či londýnských vydavatelstvích) prostupuje celou jeho tvorbou a dokládá nejen dobový přechod od hry na cembalo a clavichord ke hře na fortepiano, ale také vývoj klasické formy sonáty v průběhu téměř tří desetiletí na konci 18. a začátku 19. století.
Až dosud existovalo jen málo moderních vydání jeho klavírní hudby, většina Koželuhových sonát byla k dispozici jen v těžko dostupných prvních tiscích nebo opisech. Naše vydání, připravené Christopherem Hogwoodem (1941-2014), je první edicí, která prezentuje souborně všechny jeho sonáty pro klavír a vyplňuje zároveň závažnou mezeru v poznání české i středoevropské hudby období klasicismu.
Každý ze čtyř svazků obsahuje 12 nebo 13 sonát v pořadí podle roků původních vydání i skladatelových opusových čísel. IV. svazek zahrnuje též 6 nedatovaných sonát, které nikdy vydány nebyly a zachovaly se pouze v rukopise.
„Jednotlivé díly jsou plné bezprostřední a dobře hratelné hudby a není jediný důvod, proč by hráči na klávesové nástroje 21. století neměli mít ze sonát stejnou radost, jako ji evidentně měli jejich předci v 18. století. Absence dynamických a artikulačních znamének v hudebním textu podněcuje interprety k vlastní tvořivosti. Fascinující a svým způsobem neocenitelné vydání.“ (International Piano, leden/únor 2017)

 Koželuh Leopold: Sonata 25 in D major op. 26, no. 1
 Allegro 2 - Adagio 10 - Rondeau. Allegro 13
 Koželuh Leopold: Sonata 26 in A minor op. 26, no. 2
 Allegro 20 - Andantino con variazioni 28
 Koželuh Leopold: Sonata 27 in Es major op. 26, no. 3
 Allegro 36 - Larghetto alla Siciliana 47 - Rondeau. Allegro con fuoco 50
 Koželuh Leopold: Sonata 28 in B major op. 30, no. 1
 Allegro 58 - Poco adagio 64 - Rondeau. Allegretto 66
 Koželuh Leopold: Sonata 29 in G major op. 30, no. 2
 Allegro 73 - Andante 80 - Rondeau. Allegretto 82
 Koželuh Leopold: Sonata 30 in C minor op. 30, no. 3
 Largo-Allegro-Largo 90 - Rondeau. Allegretto 100
 Koželuh Leopold: Sonata 31 in F major op. 35, no. 1
 Allegro 108 - Adagio 116 - Rondo. Allegretto 118
 Koželuh Leopold: Sonata 32 in A major op. 35, no. 3
 Allegro 126 - Adagio 136 - Rondo. Allegro 140
 Koželuh Leopold: Sonata 33 in G minor op. 35, no. 3
 Largo 148 - Allegro agitato 149 - Allegretto 158
 Koželuh Leopold: Sonata 34 in Es major op. 38, no. 1
 Allegro 162 - Adagio 173 - Rondeau. Allegro molto 176
 Koželuh Leopold: Sonata 35 in C major op. 38, no. 2
 Allegro 185 - Adagio 192 - Rondeau. Allegretto 195
 Koželuh Leopold: Sonata 36 in F minor op. 38, no. 3
 Largo 202 - Allegro agitato 205 - Allegretto 213
 Koželuh Leopold: Sonata 37 in G major
 Moderato 218 - Menuetto 219 - Allegro 220