Souborné vydání sonát pro klavír IV (sonáty 38-50)

Název:
 Souborné vydání sonát pro klavír IV (sonáty 38-50)
Katalogové číslo 
BA 9514
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0504-1
EAN: 
9790260105041

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
klavír
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Rozsah/Formát: XXXIX, 219 Seiten - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 1008 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Christopher Hogwood

  • první souborné kritické vydání všech 50 klavírních sonát Leopolda Koželuha
  • vhodné též pro amatéry
  • ideální pro pedagogické účely
  • podrobná předmluva (anglicky, česky, německy), kritická zpráva (eng.)
  • faksimile vybraných stránek


Jako jeden z hlavních představitelů české hudby 18. století působících ve Vídni byl Leopold Koželuh (1747-1818) znám v první řadě jako klavírista a učitel hry na klávesové nástroje. 50 klavírních sonát (dochovaných v rukopisech nebo dobových tiscích, vydávaných nejen ve Vídni, ale také například v pařížských či londýnských vydavatelstvích) prostupuje celou jeho tvorbou a dokládá nejen dobový přechod od hry na cembalo a clavichord ke hře na fortepiano, ale také vývoj klasické formy sonáty v průběhu téměř tří desetiletí na konci 18. a začátku 19. století.
Až dosud existovalo jen málo moderních vydání jeho klavírní hudby, většina Koželuhových sonát byla k dispozici jen v těžko dostupných prvních tiscích nebo opisech. Naše vydání, připravené Christopherem Hogwoodem (1941-2014), je první edicí, která prezentuje souborně všechny jeho sonáty pro klavír a vyplňuje zároveň závažnou mezeru v poznání české i středoevropské hudby období klasicismu.
Každý ze čtyř svazků obsahuje 12 nebo 13 sonát v pořadí podle roků původních vydání i skladatelových opusových čísel. IV. svazek zahrnuje též 6 nedatovaných sonát, které nikdy vydány nebyly a zachovaly se pouze v rukopise.
„Jednotlivé díly jsou plné bezprostřední a dobře hratelné hudby a není jediný důvod, proč by hráči na klávesové nástroje 21. století neměli mít ze sonát stejnou radost, jako ji evidentně měli jejich předci v 18. století. Absence dynamických a artikulačních znamének v hudebním textu podněcuje interprety k vlastní tvořivosti. Fascinující a svým způsobem neocenitelné vydání.“ (International Piano, leden/únor 2017)

 Koželuh Leopold: Sonata 38 in Es major op. 51, no. 1
 Allegro 2 - Adagio 12 - Rondo. Vivace 15
 Koželuh Leopold: Sonata 39 in C minor/major op. 51, no. 2
 Largo 24 - Allegro molto 26 - Rondeau. Allegro 34
 Koželuh Leopold: Sonata 40 in D minor op. 51, no. 3
 Largo 42 - Allegro molto e agitato 44 - Rondeau. Allegretto 52
 Koželuh Leopold: Sonata 41 in G major op. 53, no. 1
 Allegro 59 - Andante espressivo 66 - Rondo. Allegretto 68
 Koželuh Leopold: Sonata 42 in F major op. 53, no. 2
 Poco adagio 73 - Allegro molto 74 - Rondo. Allegretto 80
 Koželuh Leopold: Sonata 43 in Es major op. 53, no. 3
 Allegro 86 - Rondo. Allegretto 92
 Koželuh Leopold: Sonata 44 in F major [Poštolka XII: 1]
 Allegro 98 - Andante molto con espressione 104 - Finale. Presto 108
 Koželuh Leopold: Sonata 45 in A major [Poštolka XII: 2]
 Arietta con Variazioni 111 - Menuetto. Vivace & Trio 116 - Rondeau. Allegretto 118
 Koželuh Leopold: Sonata 46 in C major [Poštolka XII: 41]
 Arietta con Variazioni 123 - Allegro ma non tanto 126
 Koželuh Leopold: Sonata 47 in Es major [Poštolka XII: 42]
 Adagio 128 - Allegro 130
 Koželuh Leopold: Sonata 48 in B major [Poštolka XII: 43]
 Adagio maestoso 132 - Allegro molto 134 - Rondeau. Allegretto 143
 Koželuh Leopold: Sonata 49 in A major [Poštolka XII: 44]
 Allegro 152 - Andante sostenuto 161 - Rondeau. Allegretto 164
 Koželuh Leopold: Sonata 50 in E minor [Poštolka XII: 45]
 Adagio 173 - Allegro molto con fuoco 175 - Larghetto 183 - Rondo. Presto 184