Souborné vydání sonát pro klavír (sonáty 1-50, svazky I-IV)

Název:
 Souborné vydání sonát pro klavír (sonáty 1-50, svazky I-IV)
Katalogové číslo 
BA 9515
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0790-8
EAN: 
9790260107908

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
klavír
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 0 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Christopher Hogwood

  • set 4 svazků za zvýhodněnou cenu

  • první souborné kritické vydání všech 50 klavírních sonát Leopolda Koželuha
  • vhodné též pro amatéry
  • ideální pro pedagogické účely
  • podrobná předmluva (anglicky, česky, německy), kritická zpráva (eng.)
  • faksimile vybraných stránek


Jako jeden z hlavních představitelů české hudby 18. století působících ve Vídni byl Leopold Koželuh (1747-1818) znám v první řadě jako klavírista a učitel hry na klávesové nástroje. 50 klavírních sonát (dochovaných v rukopisech nebo dobových tiscích, vydávaných nejen ve Vídni, ale také například v pařížských či londýnských vydavatelstvích) prostupuje celou jeho tvorbou a dokládá nejen dobový přechod od hry na cembalo a clavichord ke hře na fortepiano, ale také vývoj klasické formy sonáty v průběhu téměř tří desetiletí na konci 18. a začátku 19. století.
Až dosud existovalo jen málo moderních vydání jeho klavírní hudby, většina Koželuhových sonát byla k dispozici jen v těžko dostupných prvních tiscích nebo opisech. Naše vydání, připravené Christopherem Hogwoodem (1941-2014), je první edicí, která prezentuje souborně všechny jeho sonáty pro klavír a vyplňuje zároveň závažnou mezeru v poznání české i středoevropské hudby období klasicismu.
Každý ze čtyř svazků obsahuje 12 nebo 13 sonát v pořadí podle roků původních vydání i skladatelových opusových čísel. IV. svazek zahrnuje též 6 nedatovaných sonát, které nikdy vydány nebyly a zachovaly se pouze v rukopise.
„Jednotlivé díly jsou plné bezprostřední a dobře hratelné hudby a není jediný důvod, proč by hráči na klávesové nástroje 21. století neměli mít ze sonát stejnou radost, jako ji evidentně měli jejich předci v 18. století. Absence dynamických a artikulačních znamének v hudebním textu podněcuje interprety k vlastní tvořivosti. Fascinující a svým způsobem neocenitelné vydání.“ (International Piano, leden/únor 2017)