Antonín Dvořák - Korespondence a dokumenty 8

Název:
 Antonín Dvořák - Korespondence a dokumenty 8
Katalogové číslo 
H 7794
ISMN/ISBN: 
978-80-86385-06-8
EAN: 
9788086385068

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: knihy - ostatní
Hmotnost: 0 g
za vedení a redakce Milana Kuny, zpracovali: Ludmila Bradová, Milan Kuna, Miroslav Nový, Jitka Slavíková
Osmý svazek Korespondence a dokumentů Antonína Dvořáka je posledním ze čtyř svazků písemností, které Dvořák přijal v letech 1896-1904, tedy v době své největší světové slávy. Tato publikace zároveň uzavírá od roku 1987 vycházející osmisvazkovou ediční řadu, ve které byly, v mnoha případech poprvé, uveřejněny veškeré dopisy skladateli adresované a jím psané, ale i jiné dokumenty, týkající se jeho života a tvorby. Tento svazek, podobně jako všechny předchozí, obsahuje kromě originálních písemností i české překlady německy a anglicky psaných textů a cizojazyčné regesty k českým dopisům. K dispozici jsou zde též biografické údaje o pisatelích listů s charakteristikou jejich vztahu k Antonínu Dvořákovi. Ediční řada Korespondence a dokumentů Antonína Dvořáka jako celek významně obohacuje naše poznání této výjimečné skladatelské osobnosti. Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.