Exulantem proti své vůli

Autor: 
Název:
 Exulantem proti své vůli
Katalogové číslo 
H 7909
ISMN/ISBN: 
978-80-86385-24-2
EAN: 
9788086385242

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: beletrie
Jazyk publikace: cz.
Hmotnost: 0 g
Karel Boleslav Jirák (1891-1972) se kompozici věnoval od svých šestnácti let. Hudebně se vzdělával u Z. Nejedlého, V. Nováka a J. B. Foerstera. Skladatel s širokým kulturním rozhledem a výjimečnými jazykovými znalostmi (ovládal devět jazyků) byl velmi respektovaným kritikem. Vedl pěvecké sdružení Hlahol, zastával funkci druhého dirigenta České filharmonie (1920-1921) a po celá dvacátá léta působil jako profesor kompozice na pražské konzervatoři, kde zásadním způsobem ovlivnil mnohé skladatelské osobnosti (J. Ježek, M. Kabeláč, I. Krejčí, K. Slavický). Roku 1930 převzal vedení hudebního odboru v Českém rozhlase. V květnu 1945 byl na základě vykonstruovaných obvinění nařčen z kolaborace a zbaven zaměstnání, o dva roky později odjel na pozvání přednášet hudební teorii na Roosevelt College do Chicaga, kde zůstal natrvalo. Dvanáct let vedl na univerzitě hudebně teoretické oddělení a na sklonku života se stal profesorem tamější Musical College. V roli mezinárodně uznávaného dirigenta se Jirák výrazně zasadil o propagaci soudobé české hudby. Karel Boleslav Jirák patří v USA i dnes k vysoce uznávaným osobnostem, avšak v českém prostředí mu vzhledem k dlouholetému zákazu dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Kniha PhDr. Milana Kuny, DrSc., zpracovává na základě historických pramenů skladatelův vývoj doma i na americké půdě. Popisuje okolnosti Jirákovy vynucené emigrace, zhodnocuje jeho nejrůznější hudební aktivity, rozebírá všechny skladby s opusovými čísly a uvádí mnoho citátů z jeho korespondence. Důležitou součást publikace tvoří kompletní seznam Jirákových děl, vytvořených jak ve vlasti, tak v USA. Práce věnovaná skladateli, patřícímu ve své době k nejhranějším avantgardním autorům, představuje významný příspěvek k dějinám české moderní hudby. Publikace vychází s laskavou podporou paní Blanky Jirákové (manželky K. B. Jiráka), Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Českého hudebního fondu a Nadace Ochranného svazu autorského.