Sólistův chléb

Autor: 
Název:
 Sólistův chléb
Katalogové číslo 
H 8019
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0528-7
EAN: 
9790260105287

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Edice: Pražské jaro
Obsazení: pozoun sólo
tenorový pozoun
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Rozsah/Formát: 11 Seiten - 31,0 x 23,5 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 80 g
Nástrojová revize Jiří Sušický
Ivan Kurz (narozen 29. listopadu 1947 v Praze) patří k nejvýznamnějším českým skladatelům své generace. Kompozici studoval na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě Emila Hlobila, aspiranturu ukončil u Václava Dobiáše. Od roku 1977 na hudební fakultě Akademie múzických umění působí pedagogicky. Kurz je známý jako tvůrce hudby pódiové i jako přední autor hudby filmové a divadelní. Z jeho hudební řeči je patrný tvůrčí přístup projevující se syntézou různých kompozičních prostředků. Je autorem mnoha skladeb komorních (např. tři smyčcové kvartety z let 1979, 1999, 2008), vokálních (např. Krajiny andělské pro baryton a symfonický orchestr, 2009) i kompozic elektroakustických (např. Poema konce. Hudba k básni Mariny Cvětajevové pro recitátora, smyčcové kvarteto, tam-tam, claves a konkrétní zvukové objekty, 2005). Těžiště jeho tvorby však leží zejména ve skladbách pro symfonický orchestr (např. cyklus sedmi symfonických obrazů z let 1979 až 2005). Do povědomí nejširší veřejnosti vstoupila jeho filmová hudba k televizním seriálům Panoptikum města pražského a Četnické humoresky. Skladba Sólistův chléb vznikla v roce 2010 na objednávku festivalu Pražské jaro 2011 jako povinná soutěžní skladba v oboru trombón. Tato skutečnost autora vedla ke snaze využít nejrůznější technické i výrazové možnosti nástroje: Chtěl jsem, aby každý sólista mohl ukázat, jak svůj nástroj ovládá a zároveň tím demonstrovat, jak obtížně získává své živobytí - odtud je i název skladby Sólistův chléb. Dovoluji si věřit, že jsem technické nároky nepřehnal, a že vzdor nárokům, které skladba na hráče klade, bude i příležitostí ke spontánnímu muzicírování.