Můj klavír

Autor: 
Název:
 Můj klavír
Klavírní škola pro 5–7leté děti
Datum vydání: 
Červen 2023
Katalogové číslo 
H 8051
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0968-1
EAN: 
9790260109681

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: pedagogická hudebnina
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz.
Rozsah/Formát: 132 S. - 31,0 x 23,5 cm
Vazba: Šitá vazba s otevřeným hřbetem v měkkých deskách (Otabind)
Hmotnost: 640 g

ilustrace Dorota Šebková

Proč se vyplatí začít s hrou na klavír podle Evy Lorenc?
Jednoduše proto, že po absolvování MÉHO KLAVÍRU budou děti vyváženě rozvinuté po hudební i technické stránce a budou tak kvalitně připraveny k dalšímu studiu klavírní hry.

Autorka je zkušenou učitelkou klavíru, zakladatelkou soukromé klavírní školy Piano School Prague a mimo jiné také autorkou úspěšného online klavírního projektu Procházka světem klavíru (www.evalorenc.cz). Jejími online kurzy prošly tisíce nadšených absolventů všech věkových kategorií od 5letých dětí po dospělé.

Profesionální přístup Evy Lorenc je zárukou, že do detailů propracovaná koncepce výuky elementární hry na klavír se nemine účinkem. Její klavírní škola je určena primárně pro 5–7leté děti, lze ji však podle individuálních potřeb využít i pro děti mladší či starší.

MŮJ KLAVÍR přináší výrazné obohacení současné nabídky klavírních škol pro začátečníky. Lze s ní pracovat komplexně, ale je možné školu pojmout také jako doplněk oblíbených metodických postupů a materiálů, které lze obohatit novými nápady či nabízenými cvičeními a skladbami.

Jako doprovodný materiál k výuce MÉHO KLAVÍRU slouží online audionahrávky všech cvičení a skladeb.

Výuka MÉHO KLAVÍRU je rozvržena do čtyř tematických částí:

1. část – Hra podle sluchu: vybudování správných základních pianistických návyků; rytmizování, hra podle obrázků, rozvoj celkové hudebnosti dítěte; praktické rozvržení na levou stranu pro učitele a pravou pro žáka s kouzelnými ilustracemi podporujícími dětské cítění a představivost

2. část – Hra z not: velmi propracované postupné seznamování s notovým textem, hraní podle not s maximální podporou sluchové představivosti, první seznámení s polyfonií či s akordy včetně jednoduché improvizace doprovodů lidových písní a transponování

3. část – Praktická cvičení na hru z not: získávání praxe ve hře z not v podobě malých cílených cvičení s výběrem tónů, který se postupně rozšiřuje; zaměřeno na rozvoj bezproblémového čtení not a jeho převod do znějící podoby

4. část – Repertoár: hudebně pestrý přednesový repertoár nových skladeb zkomponovaných autorkou a předními současnými skladateli; jsou napsány tak, aby rozvíjely dětskou hudební fantazii a podporovaly tvořivou interpretaci Autoři: Zdeňka Sajdlová, Vartan Agopian, Zuzana Dřízalová, Miloš Orson Štědroň, Stanislav Poslušný, Jakub Metelka, Hana Suchánková, Vsevolod Tokmakov

I. HRA PODLE SLUCHU

Ahoj, já jsem klavír!
Rozlišování výšky tónů
Čísla prstů a postavení prstů při hře
Nahlas nebo potichu?
Krátký nebo dlouhý tón?
Příběhy o počasí

Poznávání klaviatury, tón D
Naše kočka strakatá

Tóny C a E
Moje prsty

Hry s tóny a melodií
Tón F

Prší, prší z nebe kapky

Krajní klávesy
Houpy, houpy, kočka snědla kroupy

Tóny G a A
Tónová řada

Písničky a říkadla
Halí, belí
Myšičko myš
Ententýky, dva špalíky

Rozdělení oktáv na klaviatuře
Hrajeme na černých klávesách
Skladbička na černých klávesách

Poznáváme rytmus
Rytmické délky not
Noty bydlí v taktech
Rytmická cvičení
 
Hrajeme staccato
Děšťové kapičky dostaly nožičky
Sloní píseň

Příprava na hru dvojhmatů
Ukolébavka pro berušku

Zahraj si další písničky!
Houslista

Příprava na hru v legatu
Skoky přes švihadlo
Lísteček ve větru

Stupnice C dur
Synkopický pedál
Pedálová etudka

Nácvik hry kvintakordu
Samostatnost rukou

II. HRA PODLE NOT

Příprava ke čtení not
Notová osnova a hudební klíče
Křížky a béčka
Tempová označení
Kvintakord s obraty a rozklad
Každodenní rozehrávání
Kvintakord, sextakord a kvartsextakord
 
Příprava na hru polyfonie
Hra na ozvěnu
Zrcadlo ve staré komnatě
Rozhovor na orientálním tržišti

Improvizace doprovodů lidových písní
Doprovod lidových písní pomocí základní harmonické kadence
Transponování písniček

III. PRAKTICKÁ CVIČENÍ NA HRU Z NOT

Cvičení v pětiprstové poloze s oběma palci na c1
cvičení 1
cvičení 2
cvičení 3
cvičení 4 - Old McDonald
cvičení 5

Cvičení v různých pětiprstových polohách
cvičení 6 - Sedí liška pod dubem
cvičení 7
cvičení 8
cvičení 9 - Utíkej Káčo, utíkej
cvičení 10 - Ozvěna

Cvičení s jednoduchou souhrou rukou
cvičení 11
cvičení 12 - To je zlaté posvícení
cvičení 13 - Káčo, Káčo Kulichova
cvičení 14 - Pásli ovce valaši
cvičení 15 - Ach synku, synku

Cvičení na čtení not s dvojhmaty
cvičení 16
cvičení 17
cvičení 18 - Dva ptáčci
cvičení 19
cvičení 20 - Svatební pochod (R. Wagner: Lohengrin)

Cvičení na čtení not s akordy
cvičení 21 - Smutně a vesele
cvičení 22 - Kvintakord a jeho obraty
cvičení 23

Čtení not a hra v unisonu s doprovodem učitele
Téma od Mozarta (Wolfgang Amadeus Mozart, arr. Eva Lorenc)
S ódou na radost (Ludwig van Beethoven, arr. Eva Lorenc)
Malá polonéza (Eva Lorenc)

IV. REPERTOÁR
1. Halí, dítě (Zdeňka Sajdlová)
2. Alenka v říši divů (Vartan Agopian)
3. Old McDonald
4. Dva vrabčáci (Eva Lorenc)
5. Středověký taneček (Eva Lorenc)
6. Pasáček ovcí (Eva Lorenc)
7. Malý valčík (Eva Lorenc)
8. Hrací skříňka (Eva Lorenc)
9. Malé preludium (Eva Lorenc)
10. Děvčátko tančí (Eva Lorenc)
11. On a ona (Miloš Orson Štědroň)
12. Datel na stráži (Stanislav Poslušný)
13. U japonských břehů (Stanislav Poslušný)
14. Tanec žabáků (Zuzana Dřízalová)
15. Ukolébavka pro broučka (Eva Lorenc)
16. O zakleté princezně (Zdeňka Sajdlová)
17. Pro 4 prsty (Miloš Orson Štědroň)
18. Houpačka (Miloš Orson Štědroň)
19. Světlušky (Hana Suchánková)
20. Havran letí. Malá fantazie pro klavír (Eva Lorenc)
21. Básnička pro pejska (Jakub Metelka)