Smyčcové trio č. 1

Název:
 Smyčcové trio č. 1
Katalogové číslo 
H 7965
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0372-6
EAN: 
9790260103726

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: studijní partitura
Obsazení: smyčcové trio
housle, viola, violoncello
Jazyk publikace: cz./ger./eng./fr.
Hmotnost: 0 g
ed. Eva Velická
- První tištěné vydání podle nově nalezené autografní partitury
- Předmluva a kritický komentář Evy Velické
- Praktické vydání na základě aktuálních výsledků martinůovského bádání

Rousselovi se to líbí, ačkoliv sem tam kroutí hlavou
Osud do roku 2005 nezvěstného Smyčcového tria č. 1 Bohuslava Martinů z přelomu let 1923-1924 je pozoruhodný: trio je první skladbou, kterou Martinů vytvořil v Paříži poté, co se stal soukromým žákem Alberta Roussela. Během roku 1924 bylo pravděpodobně v Paříži dvakrát provedeno; v únoru 1925 mělo trio svou českou premiéru, po níž prosil Martinů svého přítele S. Nováka, aby se postaral o ty partitury těch věcí, co se hrály, aby to nezašantročili někam, protože nemá žádné skici ani opisy. Posléze došlo přesně k tomu, čeho se Martinů obával - tato jediná existující verze tria se ztratila; teprve na podzim roku 2005 byl díky pátrání pražského Institutu B. Martinů objeven rukopis tria (partitura a hlasy violy a violoncella - houslový part je doposud nezvěstný), který se nachází v Dánské královské knihovně v Kodani a podle něhož vzniklo předkládané urtextové vydání. Autorem předmluvy a kritického komentáře je Eva Velická (cz./eng./ger./fr.).