Smyčcový kvartet č. 6

Název:
 Smyčcový kvartet č. 6
Katalogové číslo 
H 7968
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0373-3
EAN: 
9790260103733

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: studijní partitura
Obsazení: smyčcové kvarteto
2 housle, viola, viloncello
Jazyk publikace: cz./ger./eng./fr.
Hmotnost: 0 g
ed. Ivan Štraus, Aleš Březina
Smyčcový kvartet č. 6 Bohuslava Martinů (1890-1959) představuje výrazný krok na cestě, kterou skladatel charakterizoval jako vývoj od geometrie k fantazii, pro nějž je charakteristické takřka nepřetržité užívání principu rozvíjející variace, neklidný harmonický vývoj, pulzace drobných rytmických hodnot a vynalézavá práce se zvukem. Kvartet, který vznikal v New Yorku na podzim roku 1946, tak zahajuje řadu skladatelových pozdních děl, v nichž se nálady volně přelévají bez ohledu na nějaký předem daný formální půdorys. Editoři nové edice (podle skladatelova autografu) Aleš Březina a Ivan Štraus pečlivě odstranili veškeré problematické a poněkud svévolné editorské zásahy jediného stávajícího vydání z roku 1950 resp. 1955. Urtextovým vydáním 6. kvartetu zahrnujícím předmluvu a kritický komentář ve čtyřech jazykových mutacích tak Editio Bäreneriter Praha pokračuje v započaté řadě nových vydání děl Bohuslava Martinů - pro toto nástrojové obsazení již vyšly kvartety č. 4 a 5.