Česká mariánská muzika

Název:
 Česká mariánská muzika
Katalogové číslo 
H 7240
ISMN/ISBN: 
979-0-006-57000-3
EAN: 
9790006570003

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Edice: Michna Comp. 1
Druh publikace: velká partitura
Obsazení: smíšený sbor
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Zpěvní text: cz.
Rozsah/Formát: 118 S. - 31,0 x 23,5 cm
Hmotnost: 445 g
ed. Jiří Sehnal, rev. Libor Štukavec

 Michna Adam z Otradovic: Ach, ach, nevím kudy kam
 Michna Adam z Otradovic: Ach běda mně, běda
 Michna Adam z Otradovic: Ach nechte tak, ó přátelé
 Michna Adam z Otradovic: Ach, ó nešťastnou hodinu
 Michna Adam z Otradovic: Bůh se nám dnes narodil
 Michna Adam z Otradovic: Co se divíte
 Michna Adam z Otradovic: Co smrt jest, chcete věděti
 Michna Adam z Otradovic: Což nad věk náš bídnějšího
 Michna Adam z Otradovic: Čas jest, dětátko
 Michna Adam z Otradovic: Den, hněvu den
 Michna Adam z Otradovic: Den tento jest veselosti
 Michna Adam z Otradovic: Drahý plode z Panny čisté
 Michna Adam z Otradovic: Ej vesele prospěvůjme
 Michna Adam z Otradovic: Ej všickni, jenž milujete
 Michna Adam z Otradovic: Chtíc, aby spal, tak spívala
 Michna Adam z Otradovic: Já Maria, Matka Boží
 Michna Adam z Otradovic: Jak dlouho po tvém bodláku
 Michna Adam z Otradovic: Jak jest Maria seznala
 Michna Adam z Otradovic: Již jest spadla rosička
 Michna Adam z Otradovic: Kdo mé volání uslyší
 Michna Adam z Otradovic: Kdož mne může uspokojiti
 Michna Adam z Otradovic: Kdykoli mysl s pilnosti
 Michna Adam z Otradovic: Když v myšlení
 Michna Adam z Otradovic: Když veškeren svět byl popsán
 Michna Adam z Otradovic: Maria, Boží Matičko
 Michna Adam z Otradovic: Mdlím, Kriste, smrt jest za dveři
 Michna Adam z Otradovic: Mariji vyprovázejme
 Michna Adam z Otradovic: Není, není v mé možnosti
 Michna Adam z Otradovic: Novinu poslouchejte
 Michna Adam z Otradovic: Nyní se vše proměnilo
 Michna Adam z Otradovic: Ó Bože můj, ó kdo jsi ty
 Michna Adam z Otradovic: Ó kráso, kráso, jsouc z nebe
 Michna Adam z Otradovic: Ó lásko, lásko, Kriste můj
 Michna Adam z Otradovic: Ó Panno, božskou moudrostí
 Michna Adam z Otradovic: Ó sem z nebe
 Michna Adam z Otradovic: Ohniví serafinové
 Michna Adam z Otradovic: Opět veselost, Panenko
 Michna Adam z Otradovic: Panno, čas jest, nech žalosti
 Michna Adam z Otradovic: Patř každý, jak se skrývá
 Michna Adam z Otradovic: Poslední bije hodina
 Michna Adam z Otradovic: Poslyš, Ježíši, vzdychání
 Michna Adam z Otradovic: Poslyš, ó Panno milosti
 Michna Adam z Otradovic: Poslyšte a podivte se
 Michna Adam z Otradovic: Právě že jsi nejkrásnější
 Michna Adam z Otradovic: Přešťastný den narození
 Michna Adam z Otradovic: Přivitejte, čeští lvové
 Michna Adam z Otradovic: Radůjte se, ó Čechové
 Michna Adam z Otradovic: Raní mne: však jaká rána
 Michna Adam z Otradovic: Sladký med jest pouhá hořkost
 Michna Adam z Otradovic: Stála matka litující
 Michna Adam z Otradovic: Stotisíckrát pozdravuji
 Michna Adam z Otradovic: Svatodušní holubička
 Michna Adam z Otradovic: Tak tedy, lásko jediná
 Michna Adam z Otradovic: Tak tehdy Matka
 Michna Adam z Otradovic: Tečte, slzy, vláhu dejte
 Michna Adam z Otradovic: Toto malé děťátko
 Michna Adam z Otradovic: Vitej, Pane Jezu Kriste
 Michna Adam z Otradovic: Vstal z mrtvých Kristus
 Michna Adam z Otradovic: Vstup na nebe
 Michna Adam z Otradovic: Všecky práce a bolesti
 Michna Adam z Otradovic: Všickni lidé se radůjte
 Michna Adam z Otradovic: Z celého srdce miluji
 Michna Adam z Otradovic: Zde, zde chtěj se dát najíti