Svatoroční muzika

Název:
 Svatoroční muzika
Katalogové číslo 
H 7824
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0105-0
EAN: 
9790260101050

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Edice: Michna Comp. 5
Druh publikace: velká partitura
Obsazení: smíšený sbor
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Zpěvní text: cz.
Rozsah/Formát: XV, 179 S. - 31,0 x 23,5 cm
Hmotnost: 0 g
5. svazek souborného kritického vydání největšího českého skladatele 17. století, A. Michny z Otradovic (cca 1600 -1676), obsahuje 118 čtyřhlasých písní k jednotlivým liturgickým obdobím a svátkům církevního roku. Jako řada autorových dalších prací vyšel i tento kancionál v pražské tiskárně klementinských jezuitů, kde Michna studoval a s nimiž pak udržoval celoživotní přátelské styky. - Na rozdíl od jeho tvorby na latinské liturgické texty má tento soubor českých zpěvů ryze homofonní sazbu a značnou metrickou pádnost; jednotlivé skladby jsou přístupné i amatérům a některé zůstaly trvalou součástí českého lidového kostelního zpěvu dodnes. Tyto výjimečně melodické písně je samozřejmě možno různě aranžovat jako vokálně-instrumentální nebo i jen instrumentální kusy. Obzvláště dobře mohou znít na dobových nástrojích či jejich replikách v podání specializovaných ansamblů. Součástí textového aparátu této publikace je i německá a anglická synopse obsahu jednotlivých čísel svazku. (Edici řídí Jiří Sehnal, editor svazku František Malý, odborná revize textů Libor Štukavec.) Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 Michna Adam Václav z Otradovic: Píseň adventní
 Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá adventní - Rorate, coeli
 Michna Adam Václav z Otradovic: Adama, prvního otce, pokání
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Narození Pána Krista
 Michna Adam Václav z Otradovic: Pozdravení Děťátka Ježíše
 Michna Adam Václav z Otradovic: Nebeský slavíček, k chvále Boží
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Narození Pána Ježíše
 Michna Adam Václav z Otradovic: Zvání k Jesličkám Pána Krista
 Michna Adam Václav z Otradovic: Opět jiná o Narození Pána Krista
 Michna Adam Václav z Otradovic: Item jiná o Narození Pána Krista
 Michna Adam Václav z Otradovic: K pacholátku Ježíši na den Narození Páně
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Štěpánu
 Michna Adam Václav z Otradovic: O sv. Janu Evangelistovi
 Michna Adam Václav z Otradovic: Na Nové léto
 Michna Adam Václav z Otradovic: Zvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího Jména Ježíš
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých Třech králích
 Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svatých Třech králích
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Očišťování blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté panně Dorotě
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Zuzanně ze Starého zákona
 Michna Adam Václav z Otradovic: Píseň o svatém Matěji apoštolu
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o svatém Matěji apoštolu
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých Crhovi a Strachotovi, biskupích a patronech českých i moravských
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Jozefovi, pěstounu Pána Ježíše
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Joáchymovi, otci blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Zvěstování blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Zvěstování blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného
 Michna Adam Václav z Otradovic: Rozjímání umučení syna Božího
 Michna Adam Václav z Otradovic: Rozvažování na kříži visícího Pána Krista
 Michna Adam Václav z Otradovic: Poslední rozloučení Syna Božího s svou nejmilejší Matkou
 Michna Adam Václav z Otradovic: Bolestná Matka Boží
 Michna Adam Václav z Otradovic: O slavném Vzkříšení Pána Jezu Krista, Spasitele Vykupietele našeho
 Michna Adam Václav z Otradovic: Slavné Syna Božího Vzkříšení
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Vzkříšení Páně
 Michna Adam Václav z Otradovic: Zase jiná píseň o Vzkříšení Páně
 Michna Adam Václav z Otradovic: Magdalena Krista Pána v hrobě hledající
 Michna Adam Václav z Otradovic: Opět jiná píseň o svatém Jiří
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Vojtěchu, biskupu a dědici českém
 Michna Adam Václav z Otradovic: Na den svatých Filipa a Jakuba
 Michna Adam Václav z Otradovic: Píseň času májového
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svtém Zigkmundovi
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Nanebevstoupení Pána Ježíše
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Nanebevstoupení Páně
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Duchu svatém
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Duchu svatým
 Michna Adam Václav z Otradovic: O nerozdílné Trojici svaté
 Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svaté a nerozdílné Trojici
 Michna Adam Václav z Otradovic: Vítání Pána Ježíše Krista u Velebné Svátosti oltářní
 Michna Adam Václav z Otradovic: Děkování Pánu Kristu po přijímání velebné svátosti
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Velebné Svátosti oltářní přijímání
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Velebné Svátosti oltářní
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Velebné Svátosti Pange Lingva
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Velebné Svátosti šestá píseň
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Vítu, mučedlníku a patronu Království českého
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Janu, křtíteli a předchůdci Krista Pána
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Petru apoštolu
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Petru apoštolu
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Navštívení Blahoslavené Panny Marie Alžbětu
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Prokopu, patronu České země
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Norbertu, patronu českém
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Markétě
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Maří Magdaléně
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná píseň a svaté Maří Magdaléně kající
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Jakubovi, apoštolu Páně
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Anně, matce Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém arcíotci Ignáciusovi
 Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svatém Ignaciusovi
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Vavřinci
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: Třetí o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Bartoloměji
 Michna Adam Václav z Otradovic: Svatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká růže
 Michna Adam Václav z Otradovic: Zvání k kolébce na den Narození blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Lidmile, kněžce a dědičce země České
 Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svaté Lidumilé
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Mathouši
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Václavu, patronu a dědici českém
 Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá o svatém Václavovi
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Michalovi Archanjelovi
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých andělích
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Františku Seraphickém, svět potupujícím
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Lukáši Evangelistovi
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých Šimona a Judy, apoštolích Páně
 Michna Adam Václav z Otradovic: O všech Božích svatých
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná o Všech svatých
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Martinu biskupu
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Alžbětě vdově
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté Kateřině mučedlníci
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Ondřeji apoštolu
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Františku Xaveriusovi
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté panně Barboře
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Mikuláši
 Michna Adam Václav z Otradovic: O Nepoškvrněném početí blahoslavené Panny Marie
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svaté panně Luciji
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatém Tomáši apoštolu
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých apoštolích vůbec
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých mučedlnících vůbec
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých vyznavačích
 Michna Adam Václav z Otradovic: O svatých pannách
 Michna Adam Václav z Otradovic: Nadšje ssoužených o Panně Mariji
 Michna Adam Václav z Otradovic: Outočiště bídných
 Michna Adam Václav z Otradovic: Horlivá toužení po nebeském ráji
 Michna Adam Václav z Otradovic: O nebeském Jetuzalémě
 Michna Adam Václav z Otradovic: Srovnání naše vůle s Božskou, zvláště před smrtí
 Michna Adam Václav z Otradovic: Vzdychání duše v očistci
 Michna Adam Václav z Otradovic: Druhá též vzdychající duše
 Michna Adam Václav z Otradovic: Rozmlouvání duše živé s duší v očistci zůstávající
 Michna Adam Václav z Otradovic: Za mrtvé: De profundis
 Michna Adam Václav z Otradovic: Za mrtvé k Panně Mariji
 Michna Adam Václav z Otradovic: Jiná k Panně Mariji za mrtvé
 Michna Adam Václav z Otradovic: Duše v očistci
 Michna Adam Václav z Otradovic: O věčnosti
 Michna Adam Václav z Otradovic: Pohrzení pomíjejícího světa
 Michna Adam Václav z Otradovic: Přídavek z starodávné písně za mrtvé