Sei sonate - šest sonát

Název:
 Sei sonate - šest sonát
Katalogové číslo 
H 7330
ISMN/ISBN: 
979-0-006-57190-1
EAN: 
9790006571901

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz.
Hmotnost: 147 g
Co se týká počtu skladeb, stojí v díle Josefa Myslivečka (1737-1781) na prvém místě opery - napsal jich osmadvacet, a spolu s jeho áriemi, oratorii a kantátatmi tvoří jeden z nejobsáhlejších vokálních celků mezi kompozicemi jeho českých současníků. K úspěchům ve vokálních žánrech predisponovala skladatele neúnavně tryskající, melodicky téměř nevyčerpatelná invence. Svrchovanou nadvládou melodie je poznamenána také instrumentální složka skladatelovy tvorby. Z této charakteristiky nevybočuje ani předkládaných šest klavírních sonát. V dopise otci z Mannheimu 13. listopadu 1777 píše jedenadvacetiletý Mozart: Znám Myslivečkovy sonáty. Hrál jsem je v Mnichově. Jsou zcela snadné a dobře se poslouchají. Radil bych své sestře (...) aby je hrála hodně výrazně, s chutí a ohněm a naučila se jim zpaměti. Neboť to jsou sonáty, které se musí líbit každému, snadno se pamatují a musí vzbudit senzaci, hrají-li se s příslušnou precizností. Podkladem pro toto vydání byl autograf díla a první tisk z roku 1938. Podrobnosti obsahuje ediční poznámka Věroslava Němce a předmluva Olgy Zuckerové (cz./ger./eng.).