Josef Suk. Tematický katalog skladeb

Název:
 Josef Suk. Tematický katalog skladeb
Katalogové číslo 
H 7955
ISMN/ISBN: 
978-80-86385-30-3
EAN: 
9788086385303

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: tematické katalogy
Jazyk publikace: cz./eng.
Hmotnost: 0 g
V roce 70. výročí úmrtí klíčové osobnosti české hudební moderny Josefa Suka vychází dosud nejrozsáhlejší soupis jeho skladeb, umožňující poprvé sledovat genezi děl díky přesnému popisu všech dostupných pramenů, počínaje skicami přes autografy a opisy a konče vydáními definitivní verze v úplnosti. Každá katalogová jednotka je doplněna velice podrobným komentářem okolností vzniku a života té které skladby, v mnoha případech uvádějícím na pravou míru omyly tradované v dosavadní sukovské literatuře. Tato česko-anglická publikace sleduje nejen díla dokončená, ale i drobné skladby z mládí, skladby zamýšlené, dubiosa, Sukova zpracování děl jiných autorů a jeho revize Dvořákových kompozic. Vydání katalogu bylo finančně podpořeno skladatelovým vnukem, Mistrem Josefem Sukem a Ministerstvem kultury České republiky.