Koncert pro fagot a orchestr

Název:
 Koncert pro fagot a orchestr
Katalogové číslo 
BA 11567 90
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0927-8
EAN: 
9790260109278

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: klavírní výtah
Obsazení: fagot a klavír
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: IV, 52 S. - 31,0 x 24,3 cm
Hmotnost: 297 g
klavírní výtah od skladatele
revize fagotového partu Ondřej Šindelář


  • jeden z nejhranějších sólových koncertů pro fagot hudby 20. století
  • nové vydání klavírního výtahu, kompatibilní s orchestrálním materiálem
  • revize sólového partu Ondřej Šindelář, fagotista České filharmonie


Fagotový koncert je prvním z řady Pauerových mimořádně úspěšných sólových koncertů pro dechový nástroj s orchestrem. Vznikl jako skladatelova absolventská práce na pražské AMU v roce 1949. Autor však posléze koncert zásadně přepracoval a v definitivní podobě jej v roce 1952 premiéroval s Českou filharmonií legendární Karel Bidlo.
Přestože je koncert technicky velmi náročný, je napsán s plným porozuměním pro povahu fagotu a jeho možnosti, přičemž bohatě využívá neuvěřitelně širokou výrazovou škálu tohoto nástroje. Předkládané vydání přejímá notový text prvního tisku díla z roku 1967 (Supraphon) s přihlédnutím k autografu partitury. Sólový part nově revidoval a předmluvu napsal Ondřej Šindelář.

 Pauer Jiří Allegro
 Pauer Jiří Adagio
 Pauer Jiří Allegro giocoso