36 fug pro klavír

Název:
 36 fug pro klavír
Katalogové číslo 
BA 9541
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0559-1
EAN: 
9790260105591

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
klavír
Jazyk publikace: fr./cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XIII, 162 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 646 g
ed. Václav Jan Sýkora
Český skladatel Antonín Rejcha (1770-1836) působící ve Francii a Rakousku proslul ve svém oboru rovněž jako experimentátor, učitel a teoretik. Důkazem toho je i 36 fug pro klavír, které bychom mohli považovat za jakýsi Temperovaný klavír nové doby, stavějící tradiční barokní formu fugy na zcela nové základy. První vydání této mimořádné sbírky vyšlo ve Vídni v roce 1803 vlastním nákladem Au Magasin de l´Imprimerie chimique a obsahovalo dedikační báseň J. Haydnovi a rozsáhlou předmluvu, v níž Rejcha obhajoval užité rytmické a harmonické zvláštnosti svých kompozičních postupů. Druhé vydání (Vídeň, 1805) zahrnovalo krátký teoretický spis Über das neue Fugensystem ve formě polemiky reagující na výtky kritiků, mezi které patřil také např. Ludwig van Beethoven. Rejchovy fugy přehodnotily celou řadu zvyklostí, např. průvodce může být exponován na jakémkoliv intervalu; není v nich respektováno pravidlo maximálního nónového rozsahu fugového tématu ani požadavek na jeho nepravidelnou stavbu; některé fugy zahrnují introdukční úsek nebo střídají dvojí typ sazby. Šest fug je psáno na vypůjčená témata (Haydn, Bach, Mozart, Scarlatti, Frescobaldi, Händel).
Notový text vychází z edice Václava Jana Sýkory z roku 1973, která je založena na zmíněném tisku z roku 1805 a na pozdějším vydání díla u Tobiase Haslingera (Vídeň, cca 1828).
- převratné dílo v pojetí fugy
- nová předmluva Romana Dykasta (cz./eng./ger.)

 Reicha Antonin: Fuga č. 1
 Reicha Antonin: Fuga č. 2
 Reicha Antonin: Fuga č. 3 (Theme de J. Haydn)
 Reicha Antonin: Fuga č. 4 (A deux sujets)
 Reicha Antonin: Fuga č. 5 (Theme de J. S. Bach)
 Reicha Antonin: Fuga č. 6
 Reicha Antonin: Fuga č. 7 (Theme de W. A. Mozart)
 Reicha Antonin: Fuga č. 8 (Cercle harmonique)
 Reicha Antonin: Fuga č. 9 (Theme de Domenico Scarlatti)
 Reicha Antonin: Fuga č. 10
 Reicha Antonin: Fuga č. 11
 Reicha Antonin: Fuga č. 12
 Reicha Antonin: Fuga č. 13 (A deux sujets)
 Reicha Antonin: Fuga č. 14 (Fuga - Fantasia)
 Reicha Antonin: Fuga č. 15 (A 6 sujets)
 Reicha Antonin: Fuga č. 16
 Reicha Antonin: Fuga č. 17
 Reicha Antonin: Fuga č. 18 (A deux sujets)
 Reicha Antonin: Fuga č. 19
 Reicha Antonin: Fuga č. 20
 Reicha Antonin: Fuga č. 21
 Reicha Antonin: Fuga č. 22
 Reicha Antonin: Fuga č. 23
 Reicha Antonin: Fuga č. 24 (Deuxieme mesure composee)
 Reicha Antonin: Fuga č. 25
 Reicha Antonin: Fuga č. 26
 Reicha Antonin: Fuga č. 27
 Reicha Antonin: Fuga č. 28
 Reicha Antonin: Fuga č. 29
 Reicha Antonin: Fuga č. 30 (A trois sujets)
 Reicha Antonin: Fuga č. 31 (A deux sujets)
 Reicha Antonin: Fuga č. 32 (A deux sujets)
 Reicha Antonin: Fuga č. 33
 Reicha Antonin: Fuga č. 34 (A deux sujets)
 Reicha Antonin: Fuga č. 35
 Reicha Antonin: Fuga č. 36