Tre quintetti per stromenti da fiato (op. 88, č. 3, op. 91, č. 9 a 11)

Název:
 Tre quintetti per stromenti da fiato (op. 88, č. 3, op. 91, č. 9 a 11)
Katalogové číslo 
H 2323
ISMN/ISBN: 
979-0-006-57005-8
EAN: 
9790006570058

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Edice: MAB I/33
Druh publikace: velká partitura
Obsazení: dechové kvinteto
flétna, hoboj, klarinet, lesní roh, fagot
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Hmotnost: 485 g
red. Jan Racek, rev. Rudolf Hertl, Václav Smetáček
Antonín Josef Rejcha (1770-1836), vynikající český skladatel a hudební teoretik, žil v emigraci, zvláště v Paříži, kde působil především jako znamenitý hudební pedagog. Jako skladatel byl neobyčejně plodný, jeho kompozice jsou většinou psány ve stylu vídeňského klasicismu, ale ve formální výstavbě a zvukově barvité instrumentaci prozrazují osobité rysy, které se teprve uplatnily v hudebním romantismu. Zvláště v dechových kvintetech dosáhl Rejcha přímo světové úrovně. Napsal jich celkem 24, tři z nich naleznete v tomto vydání. Jsou psány v jednotném čtyřvětém kontrastním formovém rozvrhu, střídajícím záměrně ryclou větu úvodní s druhou větou pomalého pohybu, po které následuje taneční menuetová část a konečně rychlá věta závěrečná. Titul byl vydán v rámci ediční řady Musica Antiqua Bohemica. Je doplněn předmluvou a vydavatelskou zprávou.