L'Attraction et la nécessité

Autor: 
Název:
 L'Attraction et la nécessité
Katalogové číslo 
H 7942
ISMN/ISBN: 
978-80-86385-27-3
EAN: 
9788086385273

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: knihy + CD
Jazyk publikace: fr.
Hmotnost: 515 g
Sborník z konference Česká hudba a francouzská kultura - výměny a vlivy v Evropě 20. století, konané v Paříži ve dnech 14.-16. listopadu 2004, vydalo Editio Bärenreiter Praha ve spolupráci s Interdisciplinárním centrem středoevropského výzkumu (CIRCE, Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes) při pařížské univerzitě Sorbonně. Knihu doprovází CD s díly českých autorů, která zazněla na 3. ročníku festivalu Hudební setkání ve Fontainebleau, pořádaného Evropským centrem komorní hudby ProQuartet. Počínaje devadesátými léty 19. století až do 2. světové války měla osa Paříž-Praha neobyčejnou přitažlivost, která spočívala ve vzájemném sdílení hodnot politických a sociálních a cílila až k požadavku určité kulturní a umělecké jednoty. Publikace L´Attraction et la Nécessité se zabývá otázkou, co z hudebních projevů daného období tuto spřízněnost volbou vykazuje. V průběhu 20. století docházelo v Evropě ke stírání kulturních polarit - a paradoxně to nebyla některá ze slovanských zemí, nýbrž Paříž, kde čeští skladatelé prostřednictvím neoklasicistního stylu, především pak Stravinského, (znovu-)objevili svůj východní pól: témata lehká i archaická, specifické rejstříky lidové nebo triviální hudby, upřednostnění tvůrčí spontaneity v kompoziční práci. Jaké prvky ve směřování Bohuslava Martinů mohou být považovány za příznačné pro tuto tendenci? Jaké pozice zaujímají v tomto kontextu čeští skladatelé (Leoš Janáček, Alois Hába, Karel Husa, Jaroslav Ježek aj.) a umělci působící na poli hudebním, výtvarném a literárním (Arne Hošek, Milada Součková, Jiří Kolář, Milan Slavický, Milan Kundera)? Rozbory těchto otázek týkajících se celého 20. století doplňuje několik dosud nevydaných nebo neznámých pramenů. Sborník vychází ve francouzštině, texty uspořádali Xavier Galmiche a Lenka Stránská.