Vítězslav Novák - Tematický a bibliografický katalog

Název:
 Vítězslav Novák - Tematický a bibliografický katalog
Katalogové číslo 
H 7814
ISMN/ISBN: 
978-80-7058-473-6
EAN: 
9788070584736

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: tematické katalogy
Jazyk publikace: cz./eng.
Hmotnost: 0 g
Rozsáhlá publikace vychází z původní strojopisné podoby, kterou v letech 1971-1973 připravil Miloš Schnierer ve spolupráci s Vladimírem Léblem. Revidovaná a aktualizovaná verze přináší úplný chronologický soupis díla Vítězslava Nováka, předního tvůrce české hudební kultury 20. století, s údaji o 162 skladbách. Jednotlivá hesla tematického katalogu jsou uvedena katalogovým číslem a zahrnují informaci o oficiálním názvu skladby z Novákova autografu, opusové číslo, duratu, obsazení nástrojů a notovou ukázku v podobě incipitu hlavního počátečního tématu i témat dalších. Následuje podrobný bibliografický soupis novákian a několik rejstříků: chronologický, abecední (zahrnující i názvy částí cyklů), systematický, rejstřík autorů textů (včetně odkazů na texty lidové slovesnosti) a rejstřík dedikací. Katalog, jehož hlavní cíl spočívá v zachycení bohatství a různorodosti melodicko-harmonického a tematického materiálu a v naznačení polyfonního myšlení skladatele, je uzavřen chronologickou srovnávací tabulkou Novákova života a díla.