Sonáty č. 1-3

Název:
 Sonáty č. 1-3
Katalogové číslo 
BA 9560
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0589-8
EAN: 
9790260105898

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XVI, 63 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 326 g
editor Michael Kube
- první urtextové vydání
- předmluva (něm./čes./ang.) a kritická zpráva (ang.) od editora
Tři klavírní sonáty z let 1924-1927 českého německého skladatele Erwina Schulhoffa (1894 v Praze - 1942 v internačním táboře ve Wülzburgu) představují díla většího formátu než nedávno vydané klavírní Skladby inspirované jazzem (1922-1931). Menším zdůrazněním rytmické stránky a výstavbou v širších liniích Schulhoff sonátami očividně zcela vědomě navazuje na žánr, který byl už dlouho před radikálními dvacátými léty vnímán jako neaktuální. V těchto kompozicích je tedy cítit zřetelné projasnění, aniž by přitom Schulhoff stylově popřel sám sebe - to platí pro cyklicky vystavěnou Sonátu č. 1 stejně jako pro osobitě introvertně půvabnou Sonátu č. 3. Tyto klavírní sonáty se objevují v předkládaném vydání poprvé jako kriticky komentovaná edice.
Editor Michael Kube pracoval s prvními tisky Sonáty č. 1 a č. 2, které porovnal s existujícími rukopisnými prameny; byly opraveny chyby a obnoveny některé specifické rysy Schulhoffovy notace. Sonáta č. 3 za skladatelova života nevyšla tiskem, základem pro vydání se stal proto autografní čistopis.

 I. Sonate
 II. Sonate
 Schulhoff Erwin: I Allegretto con moto
 Schulhoff Erwin: II Allegretto gioioso
 Schulhoff Erwin: III Andante cantabile e rubato
 Schulhoff Erwin: IV Finale
 III. Sonate
 Faksimile
 Schulhoff Erwin: I Moderato cantabile
 Schulhoff Erwin: II Andante tranquillo quasi improvisazione
 Schulhoff Erwin: III Allegro mollto
 Schulhoff Erwin: IV Marcia funebre
 Schulhoff Erwin: V Finale retrospettivo. Allegro moderato