Škola smyčcové techniky pro violoncello op. 2, sešit I a II

Název:
 Škola smyčcové techniky pro violoncello op. 2, sešit I a II
Katalogové číslo 
BA 11547
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0847-9
EAN: 
9790260108479

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: pedagogická hudebnina
Obsazení: violoncello - sólo
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XVI, 44/23 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 353 g
Upravil Tomáš Jamník

  • stěžejní dílo houslové pedagogické literatury pro pravou ruku v nové úpravě pro violoncello
  • předmluva a důležité metodické komentáře autora violoncellové úpravy
  • stoupající úroveň technické obtížnosti jednotlivých cvičení: lehká - střední - těžká
  • původních 6 sešitů nyní v praktickém třísvazkovém vydání


Ševčíkův Opus 2 patří ke stěžejním dílům houslové pedagogické literatury. Je zaměřen na základní problémy techniky pravé ruky, které Ševčík procvičuje v systematicky řazených 4 000 variantách všech smyků. Ševčíkova proslulá metoda důkladného procvičování pravé ruky je dodnes používána a oceňována také hráči na ostatní smyčcové nástroje.
Autor úpravy Školy smyčcové techniky pro violoncello Tomáš Jamník, významný český violoncellista žijící v Berlíně, respektuje rozdíly v náročnosti hry v jednotlivých polohách u houslistů a violoncellistů a transkribuje jednotlivá cvičení do violoncellových poloh tak, aby se nevytratil původní Ševčíkův pedagogický záměr. Tím se zásadně odlišuje od dosud jediné známé úpravy tohoto opusu pro violoncello od Louise R. Feuillarda.

 SEŠIT I
 Přípravná cvičení
 Ševčík Otakar: č. 1 Držení smyčce
 Ševčík Otakar: č. 2 Vedení smyčce
 Rytmická cvičení a členění smyčce
 Ševčík Otakar: č. 3 Příklad v celých notách s 57 variantami
 Ševčík Otakar: č. 4 Etuda v půlových notách se 75 variantami
 Druhy smyků tažených a skákavých
 Ševčík Otakar: č. 5 Etuda ve čtvrťových notách s 260 variantami
 Ševčík Otakar: č. 6 Etuda v osminách s 214 variantami
 Ševčík Otakar: č. 7 Etuda v osminách (6/8 takt) s 91 variantami
 Předchozí smyková cvičení užitá ve vysokých polohách
 Ševčík Otakar: č. 8
 Ševčík Otakar: č. 9
 Ševčík Otakar: č. 10
 Cvičení v rozložených akordech na 3 a 4 strunách s použitím probraných smyků
 
Ševčík Otakar: č. 11
 Ševčík Otakar: č. 12
 SEŠIT II
 Ševčík Otakar: č. 13 Etuda v triolách se 105 variantami
 Ševčík Otakar: č. 14 Etuda v triolách (3/4 takt) se 77 variantami
 Ševčík Otakar: č. 15 Etuda v šetnáctinách (6/8 takt) se 64 variantami
 Ševčík Otakar: č. 16 Etuda v šetnáctinách (3/4 takt) se 68 variantami
 Ševčík Otakar: č. 17 Etuda v šetnáctinách (4/4 takt) se 131 variantami
 Cvičení v pp nad hmatníkem pro výcvik měkkého tónu
 Ševčík Otakar: č. 18 Příklad se 30 variantami
 Ševčík Otakar: č. 19 Etuda s 59 variantami
 Cvičení ve vydržovaných tónech a zadržování smyku
 Ševčík Otakar: č. 20
 Cvičení v rozložených akordech na 3 a 4 strunách s použitím probraných smyků
 
Ševčík Otakar: č. 21
 Ševčík Otakar: č. 22
 Ševčík Otakar: č. 23
 Ševčík Otakar: č. 24
 Užití předešlých smykových cvičení ve vysokých polohách
 Ševčík Otakar: č. 25
 Ševčík Otakar: č. 26
 Ševčík Otakar: č. 27
 Ševčík Otakar: č. 28
 PŘÍLOHA
 Témata cvičení
 Cvičení v palcové poloze
 Ševčík Otakar: č. 5A
 Ševčík Otakar: č. 5B
 Ševčík Otakar: č. 6A
 Ševčík Otakar: č. 6B
 Ševčík Otakar: č. 7A
 Ševčík Otakar: č. 11A
 Ševčík Otakar: č. 13A
 Ševčík Otakar: č. 14A
 Ševčík Otakar: č. 16A
 Ševčík Otakar: č. 22A