Škola smyčcové techniky op. 2

Název:
 Škola smyčcové techniky op. 2
Sešit 1 - Cvičení pro pravou ruku
Katalogové číslo 
BA 9591
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0724-3
EAN: 
9790260107243

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: pedagogická hudebnina
Obsazení: housle sólo
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XV, 44 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 270 g
Editor Jaroslav Foltýn
- nové vydání smyčcové školy, na které vyrostlo několik generací houslistů
- jedno ze stěžejních děl věhlasného houslového pedagoga
- standardních 6 sešitů nyní poprvé v praktickém třísvazkovém provedení
- stoupající úroveň technické obtížnosti: lehká - mírně pokročilá - pokročilá
- cenné metodické komentáře editora (česky/anglicky/německy)
Dalším významným opusem legendy houslové pedagogiky Otakara Ševčíka (1852-1934) je jeho Škola smyčcové techniky. Zatímco Opus 1 představuje zásadní shrnutí Ševčíkovy progresivní metody výuky houslové hry, Opus 2 je zaměřen na elementární problémy techniky pravé ruky. Škola smyčcové techniky o třech částech obsahuje přes 4000 systematicky řazených cvičení smyků se stoupající úrovní obtížnosti. První část se zabývá cvičením pravé paže a vedením smyčce po jednotlivých strunách, druhá obsahuje cvičení ohebnosti zápěstí pravé ruky a arpeggia na dvou strunách, třetí část přináší nejobtížnější varianty smykové techniky - arpeggia přes 3 a 4 struny a akordickou hru.
Předkládané nové vydání vychází v zásadě z prvního tištěného vydání z počátku 20. století, ale pracuje i s dalšími prameny ze Ševčíkovy pozůstalosti. Cenným vkladem jsou metodické komentáře editora Jaroslava Foltýna, dlouholetého významného houslového pedagoga Pražské konzervatoře.

 OPUS 2, Oddíl I
 Přípravná cvičení pro pravou paži
 Ševčík Otakar: č. 1 Držení smyčce
 Ševčík Otakar: č. 2 Vedení smyčce
 Ševčík Otakar: č. 3 Rytmická cvičení a členění smyčce
 Ševčík Otakar: č. 4 Etuda v půlových notách s 75 variantami
 Ševčík Otakar: č. 5 Druhy smyků tažených a skákavých
 Ševčík Otakar: č. 6 Etuda v osminách s 214 změnami smyku
 Ševčík Otakar: č. 7 Etuda v osminách v 6/8 taktu s 91 změnami smyku
 Předchozí smykové způsoby užité ve vysokých polohách
 Ševčík Otakar: č. 8
 Ševčík Otakar: č. 9
 Ševčík Otakar: č. 10
 Cvičení v rozložených akordech přes 3 a 4 struny s použitím probraných smyků
 Ševčík Otakar: č. 11
 Ševčík Otakar: č. 12
 Ševčík Otakar: č. 13 Etuda v triolách se 105 variantami smyku
 Ševčík Otakar: č. 14 Etuda v triolách (takt 3/4) se 77 variantami smyku
 Ševčík Otakar: č. 15 Etuda v šestnáctinách (takt 6/8) se 64 variantami smyku
 Ševčík Otakar: č. 16 Etuda v šestnáctinách (takt 3/4) se 68 variantami smyku
 Ševčík Otakar: č. 17 Etuda v šestnáctinách (takt 4/4) se 131 variantami smyku
 Cvičení v pp nad hmatníkem pro výcvik měkkého tónu
 Ševčík Otakar: č. 18
 Ševčík Otakar: č. 19
 Ševčík Otakar: č. 20 Cvičení ve vydržovaných tónech a zadržování smyku
 Cvičení v rozložených akordech přes 3 a 4 struny s použitím probraných smyků
 Ševčík Otakar: č. 21
 Ševčík Otakar: č. 22
 Ševčík Otakar: č. 23
 Ševčík Otakar: č. 24
 Ševčík Otakar: č. 25
 Ševčík Otakar: č. 26
 Ševčík Otakar: č. 27
 Ševčík Otakar: č. 28