Škola smyčcové techniky op. 2, Sešit 2, Cvičení zápěstí I

Název:
 Škola smyčcové techniky op. 2, Sešit 2, Cvičení zápěstí I
Katalogové číslo 
BA 9592
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0725-0
EAN: 
9790260107250

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: pedagogická hudebnina
Obsazení: housle sólo
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XI, 44 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 195 g
Editor Jaroslav Foltýn
- nové vydání smyčcové školy, na které vyrostlo několik generací houslistů
- jedno ze stěžejních děl věhlasného houslového pedagoga
- standardních 6 sešitů nyní poprvé v praktickém třísvazkovém provedení
- stoupající úroveň technické obtížnosti: lehká - mírně pokročilá - pokročilá
- cenné metodické komentáře editora (česky/anglicky/německy)
Dalším významným opusem legendy houslové pedagogiky Otakara Ševčíka (1852-1934) je jeho Škola smyčcové techniky. Zatímco Opus 1 představuje zásadní shrnutí Ševčíkovy progresivní metody výuky houslové hry, Opus 2 je zaměřen na elementární problémy techniky pravé ruky. Škola smyčcové techniky o třech částech obsahuje přes 4000 systematicky řazených cvičení smyků se stoupající úrovní obtížnosti. První část se zabývá cvičením pravé paže a vedením smyčce po jednotlivých strunách, druhá obsahuje cvičení ohebnosti zápěstí pravé ruky a arpeggia na dvou strunách, třetí část přináší nejobtížnější varianty smykové techniky - arpeggia přes 3 a 4 struny a akordickou hru.
Předkládané nové vydání vychází v zásadě z prvního tištěného vydání z počátku 20. století, ale pracuje i s dalšími prameny ze Ševčíkovy pozůstalosti. Cenným vkladem jsou metodické komentáře editora Jaroslava Foltýna, dlouholetého významného houslového pedagoga Pražské konzervatoře.

 OPUS 2, Oddíl II
 Cvičení pružnosti zápěstí
 Ševčík Otakar: č. 29 Cvičení na dvou strunách
 Ševčík Otakar: č. 30 Cvičení hry přes jednu nebo dvě struny
 Arpeggia na dvou strunách
 Ševčík Otakar: č. 31 Etuda v 17 variantách a s různými smyky v každé variantě
 Ševčík Otakar: č. 32 Arpeggia ve skupinách po 3 notách s 58 způsoby smyku
 Ševčík Otakar: č. 33 Arpeggia ve skupinách po 4 notách se 75 způsoby smyku
 Ševčík Otakar: č. 34 Arpeggia ve skupinách po 6 notách s 31 způsoby smyku
 Ševčík Otakar: č. 35 Arpeggia ve skupinách osmi not s 23 způsoby smyku
 Ševčík Otakar: č. 36 Střídání dvojhmatů s notou jednoduchou