Náš poklad - díl I

Název:
 Náš poklad - díl I
270 národních písní
Datum vydání: 
Duben 2022
Katalogové číslo 
H 6692
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0953-7
EAN: 
9790260109537

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: pedagogická hudebnina
Obsazení: zpěv a klavír
Jazyk publikace: cz.
Rozsah/Formát: 199 S. - 28,0 x 20,0 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 591 g

 

  • reedice oblíbených písňových alb
  • vhodné k prvnímu seznámení s lidovými písněmi při výuce zpěvu na základních školách, ZUŠ i pro domácí zpívání

Alba obsahují celkem 270 písní z Čech, Moravy a Slovenska v úpravě samotného Sládka či Jana Maláta. Úpravy podtrhují lidový charakter písní, přitom se však nevzdávají klasické klavírní sazby.
Dvě alba českého sběratele lidových písní Ferdinanda Sládka (1872–1943) Náš poklad I a Náš poklad II jsou i po letech od svého vzniku stále žádaná. Původní sbírky, které Sládek sestavil a vydal u nakladatelství Fr. A. Urbánek v letech 1911 a 1912, se následně dočkaly řady dalších vydání. Obě alba obsahují dohromady 270 písní z Čech, Moravy a Slovenska v úpravě samotného Sládka či Jana Maláta. Úpravy podtrhují lidový charakter písní, přitom se však nevzdávají klasické klavírní sazby.

 Aby nás pán Bůh miloval
 Adámku náš!
 Ach, dolina, dolina
 Ach, není tu, není
 Ach, prší, prší rosička
 Ach, synku!
 A já sám (Bechyňská)
 A já vždycky
 Andulko, huběnko!
 Andulko, mé dítě
 Andulko šafářova (Bechyňská)
 Anička, dušička
 Anička, mlynárova
 Ančičko šafářovic!
 Aničko, dzevečko!
 Ani vy to sobě, rodičové moji
 Až já pojedu přes ten les
 Boly časy, boly
 Což se mně, má milá, hezká zdáš
 Což ten jetelíček (Řečická)
 Či's nebyl doma?
 Červená růžičko, rozvíjej se (Chodská)
 Čí to husičky na tej vodě?
 Dej nám pán Bůh zdraví!
 Dívča, dívča
 Dobrú noc, má milá!
 Hajej, můj andílku
 Hájku, hájku, hájku (Libická)
 Hej, Slováci!
 Holka modrooká
 Hory doly (Libická)
 Hrály dudy u Pobudy
 Chodila po včelínku
 Chodil jsem mnoho let (Blaťácká)
 Já jsem mistr (Blaťácká)
 Já jsem si vyvolil za ochranku
 Já jsem z Kutné Hory
 Já mám holubičku
 Já nechci žádného
 Jedna hodina s půlnoci byla
 Jel sedlák vorati
 Jeníčku bloudíš
 Jenom ty mně, má panenko pověz
 Ještě já se podívám (Trocnovská)
 Ještě mě v kolíbce kolíbali
 Jetelíčku, jeteli!
 Jetelíčku náš!
 Kde domov můj?
 Kde pak jsi, má milá
 Kdo jste boží bojovníci
 Kdybych já se nebál
 Kdybych já věděl
 Kdyby mně to pán Bůh dal
 Kdyby moje milá
 Kdyby se tatínek nevadil
 Kdybys měla, má panenko
 Když jsem já šel od mé milé
 Když jsem já k vám chodívával
 Když jsem plela len
 Když se ten ovísek vymetával
 Když tě vidím, má panenko
 Kolíne (Libická)
 Konvalinka roste pěkně zelená
 Koulelo se, koulelo
 Koupím já si koně (Blaťácká)
 Kudy, kudy, kudy cestička
 Ĺesti ťa, synečku, hlava bolí
 Letěl, letěl kraholíček
 Liboce sa, liboce
 Lúčka zelená
 Má milá slouží za vodou
 Měl jsem hezkou milou
 Měj mě, Jeníčku, měj mě rád
 Měla jsem chlapce
 Měsíček (Libická)
 Mí zlatí rodiče (Libická)
 Mně se, mně se
 Moravo
 Nad Tatrou (Slovenská)
 Náš táta mne nutí (Trocnovská)
 Na to rozlóčeni
 Nejsi, nejsi, jak jsi se dělala
 Nešťastný šafářův dvoreček (Bechyňská)
 Nevdávej se, má panenko!
 Neviděli jste tu mé panenky?
 Nic nedbám
 Nitra milá, Nitra!
 Okolo Libice (Libická)
 Okolo Třeboně
 Otče, otče, otče, otče náš
 Ó, Velvary!
 Pane Bože nebeskej (Trocnovská)
 Pásla ovčičky
 Poděbradská brána (Libická)
 Pode mlejnem (Blaťácká)
 Pod dubem, za dubem
 Pod našima okny
 Pod tým naším okenečkom (Slovenská)
 Pořád se mne naši ptají
 Prídi, Janík premilený!
 Prídi ty, šuhajko!
 Proto jsem si kanafasku
 Proč, kalino, v struze stojíš?
 Prší, prší, len sa leje
 Přeletěla ľaštověnka
 Přišla je mi včera z rána
 Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku
 Rajneráček (Libická)
 Sadila, sadila
 Sedlák, sedlák
 Sila čočku (Moravská)
 Sivá holubičko
 Spadla mi šablička
 Spievaj si, slavíčku!
 Šila košiličku (Bechyňská)
 Šla panenka pro vodu
 Tamhle chaloupka (Bechyňská)
 Teče voda (Libická)
 Těšme se blahou nadějí
 Tluču, tluču
 To jsou dudy
 Travička zelená
 Ty bechyňsky zvony (Bechyňská)
 Umrem, umrem
 U našich stájů (Blaťácká)
 U okýnka stával jsem (Blaťácká)
 U panského dvora
 U těch našich dvířek
 Už mně koně vyvádějí (Blaťácká)
 Už mou milou do kostela vedou
 Už mou milou na oddavky vedou
 Už vás opouštím
 Vdejte mě, matičko (Trocnovská)
 Vím já lučinu (Bechyňská)
 Voči, černé voči
 Voděnka studená jako led
 Vrať mi, milá, vrať mi ten dar
 Vychází sluníčko (Trocnovská)
 Vyletěla holuběnka
 Vy pantličky (Moravská)
 Vysvítila mi hvězdička (Libická)
 Vyšla hvězda jasná (Blaťácká)
 Vždycky mně matička říkávala
 Zahučaly hory
 Zakukala žežulička
 Zda-li nám, panenky, povíte?
 Zdálo mi se, zdálo
 Zdálo se mně (Řečická)
 Zelení hájové (Chodská)