Z českých luhů a hájů

Název:
 Z českých luhů a hájů
Katalogové číslo 
BA 11533
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0805-9
EAN: 
9790260108059

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: partitura
Obsazení: orchestr /symfonický/
pikola, flétna I,II, hoboj I, II, klarinette I, II, fagott I, II, horn I-IV, trubka I, II, posaune I-III,
tuba, tympány, triangl, činely, smyčce
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XVI, 87 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 435 g
BÄRENREITER URTEXT
Editor Hugh Macdonald

  • česká klasika v novém kritickém vydání
  • navazuje na vydání Vltavy a Šárky v edici Hugha Macdonalda
  • detailní kritická zpráva editora (anglicky)
  • trojjazyčná předmluva ke vzniku a recepci díla od významné smetanovské badatelky Olgy Mojžíšové


První čtyři symfonické básně cyklu Má vlast napsal Smetana v letech 1874-1875. Po dokončení čtvrté - Z českých luhů a hájů vypracoval poměrně rychle také ke všem básním čtyřruční klavírní úpravy. K tetralogii se vrátil až o čtyři roky později a v letech 1878-1879 uzavřel cyklus Táborem a Blaníkem do šestidílné podoby. Všechny symfonické básně vyšly poprvé tiskem u Urbánka, nejprve ovšem ve skladatelově čtyřruční klavírní verzi (1879 -1880).
Partitura Z českých luhů a hájů byla vydána roku 1881. Toto první vydání však obsahuje mnoho tiskových chyb, proto editor předkládané urtextové edice pracoval především s autografem, který konfrontoval s prvním tiskem a skladatelovou vlastní autografní i tištěnou čtyřruční klavírní verzí.
(Provozovací materiál k pronájmu)