Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života

Název:
 Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života
Katalogové číslo 
BA 9516
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0284-2
EAN: 
9790260102842

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy
Obsazení: smyčcové kvarteto
2 housle, viola, violoncello
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: 15/15/16/15 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Sešity / volné listy v přebalu
Hmotnost: 289 g
ed. František Bartoš, Josef Plavec, Karel Šolc
- nová předmluva Marty Ottlové (cz./ger./eng.)
- urtextové vydání na základě kritického vydání děl Bedřicha Smetany
V době bezprostředně předcházející komponování svého prvního smyčcového kvartetu s podtitulem Z mého života - Smetana jej dokončil na sklonku roku 1876 - prošel skladatel osudovým životním předělem: ohluchnutím a přenesením trvalého pobytu do Jabkenic, které mu byly spíše vyhnanstvím než šťastnou venkovskou idylou. Z obsáhlé jabkenické korespondence lze velmi dobře vysledovat, co Smetanu v této době tak významně hnětlo, jak se vyjádřil v prvním z jeho podrobných výkladů ke kvartetu a co tedy vedlo k této tak intimní hudební výpovědi, přerůstající z poloh ryze osobních do platnosti všeobecně lidské, do úchvatného obrazu vášnivého, bojovného i rezignujícího dialogu mezi velkou lidskou osobností a jejím osudem. Dílo se záhy po svém uvedení stalo jedním z nejhranějších ve svém oboru a právem budí úctu i obdiv. Notový text edice vychází ze Studijního vydání děl Bedřicha Smetany, svazku XV - Komorní skladby.