Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života

Název:
 Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života
Katalogové číslo 
BA 9516
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0284-2
EAN: 
9790260102842

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy
Obsazení: smyčcové kvarteto
2 housle, viola, violoncello
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: 15/15/16/15 str. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Sešity / volné listy v přebalu
Hmotnost: 289 g

BÄRENREITER URTEXT
editor František Bartoš a kol.

  • skvost komorní romantické hudby 19. století
  • notový text přejat z kritické edice Studijního vydání děl Bedřicha Smetany
  • nová předmluva ke genezi díla od Marty Ottlové (č/n/a)

Smetanovy oba smyčcové kvartety a jediné klavírní trio patří k jedněm z nejsugestivnějších a obsahově nejhlubších skladeb evropské romantické komorní hudby. Svým výsostně intimním autobiografickým charakterem mají výjimečné místo i v samotné skladatelově tvorbě.

Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ dokončil Smetana na samém sklonku roku 1876 v Jabkenicích, kam po ohluchnutí (1874) natrvalo přesídlil. Kvartet je hluboce osobní výpovědí o důležitých okamžicích ze života skladatele, který zdůrazňoval, že jeho kompozice „… nepatří do oboru „absolutní hudby“, v níž se konečně s hudebními znaménky a s metronomem dobře vystačí… Všecky mé práce vyprýštily z určitých vnitřních nálad mé duše, ty musí úplně znát výkonný hudebník, jenž dílo moje náležitě hráti má, aby i posluchače do stejného duševního naladění přivedl…“

I když Smetana načrtl „program“ Smyčcového kvartetu č. 1 a dal mu výmluvný podtitul, je skladba svou autonomní hudební logikou výrazově mimořádně působivá i bez programu, a patří celosvětově ke kmenovému repertoáru romantické hudby pro smyčcové kvarteto.

Předkládané urtextové vydání přejímá notový text z vynikající kritické edice Studijního vydání děl Bedřicha Smetany, která vychází z prvního tisku partitury (F. A. Urbánek, 1880) a pracuje se všemi dostupnými srovnávacími prameny.