Trio g moll

Název:
 Trio g moll
Katalogové číslo 
BA 9518
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0291-0
EAN: 
9790260102910

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy a partitura
Obsazení: klavírní trio
klavír, housle, violoncello
Jazyk publikace: cz./ger./eng
Rozsah/Formát: XI, 68/12/15 Seiten - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 462 g
editor František Bartoš, Josef Plavec, Karel Šolc
- nová předmluva Marty Ottlové (cz./ger./eng.)
- urtextové vydání na základě kritického vydání děl Bedřicha Smetany
Ač bývá v souhrnném přehledu životního díla Bedřicha Smetany vykazován oboru komorní hudby díky jeho skromnému rozsahu význam spíše přechodný či dokonce okrajový, opak je pravdou. Zájem o tento obor, a to nejen tvůrčí ale i velmi živý a soustavný zájem interpretační a studijní prolíná celým skladatelovým životem a jeho uměleckým vývojem. A že se jedná o díla vesměs mimořádná, jež zejména prvým kvartetem zasahují do samých vrcholů světové komorní literatury, je patrné již na první skladbě z pouhých čtyř zralých Smetanových kompozic - Klavírním triu g moll z roku 1855. Tato velkolepá nénie na smrt skladatelovy dcery Bedřišky (zemřela v necelých pěti letech) vznikla necelé 3 měsíce po její smrti a pravdivostí výrazu a tvůrčím rozmachem daleko předčila vše, co Smetana do té doby vytvořil. Nutno v této souvislosti dodat, že bylo trio při svém prvním provedení soustem ne zcela stravitelným a pochopitelným. Notový text edice vychází ze Studijního vydání děl Bedřicha Smetany, svazku XV - Komorní skladby, které je spolu se Souborným vydáním děl Bedřicha Smetany součástí kritického vydání skladatelových děl.

 Smetana Bedřich: Finale. Presto
 Smetana Bedřich: Allegro, ma non agitato
 Smetana Bedřich: Moderato assai