Lístky do památníku

Název:
 Lístky do památníku
Katalogové číslo 
BA 9525
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0430-3
EAN: 
9790260104303

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: X, 77 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Šitá vazba v měkkých deskách (V4)
Hmotnost: 386 g
ed. Jan Novotný
- Urtext na základě Souborného vydání klavírního díla Bedřicha Smetany
- Praxí prověřené prstoklady od editora
- Nová předmluva Jarmily Gabrielové (cz./ger./eng.)
Další svazek klavírních děl Bedřicha Smetany představuje skladatele jako autora drobných lyrických skladeb. Vznikly převážně na přelomu 40. a 50. let 19. století a jak se dovídáme ze skladatelových přípisů, měly tvořit cyklus ve všech 24 tóninách. Tento záměr se Smetanovi nepodařilo uskutečnit. Sám připravil k vydání pouze jejich část - prvních šest skladeb vyšlo v roce 1851 pod názvem Lístky do památníku op. 2, ostatní byly vydány později (1858) jako Skizzen für das Pianoforte op. 4-5, s věnováním paní Claře Schumannové s nejhlubší úctou.
Předkládaná publikace obsahuje úplnou sbírku zmíněných skladeb, dále skladby příležitostné a skladby z autorovy pozůstalosti. Notový text svazku vychází ze Souborného vydání klavírního díla Bedřicha Smetany, prstoklady a pedalizaci vypracoval klavírista a smetanovský interpret Jan Novotný.

 Lístky do památníku op. 2:
 Smetana Bedřich: Prélude
 Smetana Bedřich: Chanson
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku G dur
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku e moll
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku D dur
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku h moll
 Lístky do památníku op. 3:
 Smetana Bedřich: Robertu Schumannovi
 Smetana Bedřich: Píseň pocestného
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku cis moll
 Črty op. 4:
 Smetana Bedřich: Preludium
 Smetana Bedřich: Idyla
 Smetana Bedřich: Vzpomínka
 Smetana Bedřich: Vytrvalá snaha
 Črty op. 5:
 Smetana Bedřich: Scherzo-polka
 Smetana Bedřich: Zádumčivost
 Smetana Bedřich: Přívětivá krajina
 Smetana Bedřich: Rapsodie
 Skladby z pozůstalosti:
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku h moll
 Smetana Bedřich: Toccatina
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku G dur
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku g moll
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku es moll
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku b moll
 Skladby příležitostně uplatněné:
 Smetana Bedřich: Pensée fugitive
 Smetana Bedřich: Lístek do památníku B dur
 Smetana Bedřich: Andante