Rané klavírní skladby

Název:
 Rané klavírní skladby
Katalogové číslo 
BA 9527
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0439-6
EAN: 
9790260104396

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Hmotnost: 0 g
ed. Jan Novotný
- Urtextové vydání na základě kritického vydání klavírního díla Bedřicha Smetany
- Praxí prověřené prstoklady od editora
- Nová předmluva Jarmily Gabrielové (cz./ger./eng.)
Další svazek Smetanova klavírního díla obsahuje tři rané cykly skladeb z let 1844-1849. Smetana tehdy studoval hudební teorii a kompozici u pražského pedagoga Josefa Proksche a sám také soukromě vyučoval hře na klavír v knížecí rodině Thunů, později založil vlastní hudební ústav. Bagatelles et impromptus představují první pokus dvacetiletého skladatele o cyklické dílo; ambiciózní Six morceaux caractéristiques op. 1 - volnější ve formě a náročnější v technice - souvisejí s počátkem Smetanových uměleckých styků s Lisztem, který toto dílo doporučil k vydání (1851); příležitostné Hochzeitsszenen vznikly jako svatební dar pro jednu ze Smetanových žaček Marii Thunovou-Aehrentalovou. Programně zaměřené cykly doplňuje pětice dodnes živých juvenilních polek. Notový text předkládané edice vychází z kritického vydání klavírního díla Bedřicha Smetany a je doplněn prstoklady a pedalizací pianisty a smetanovského interpreta Jana Novotného.

 Bagately a Impromptus:
 Smetana Bedřich: Nevinnost
 Smetana Bedřich: Sklíčenost
 Smetana Bedřich: Idyla
 Smetana Bedřich: Touha
 Smetana Bedřich: Radost
 Smetana Bedřich: Pohádka
 Smetana Bedřich: Láska
 Smetana Bedřich: Nesvár
 Šest charakteristických skladeb op. 1:
 Smetana Bedřich: V lese
 Smetana Bedřich: Vznikající vášeň
 Smetana Bedřich: Pastýřka
 Smetana Bedřich: Touha
 Smetana Bedřich: Válečník
 Smetana Bedřich: Zoufalství
 Svatební scény:
 Smetana Bedřich: Svatební průvod
 Smetana Bedřich: Ženich a nevěsta
 Smetana Bedřich: Svatební veselí - Tanec
 První polky:
 Smetana Bedřich: Lousina Polka
 Smetana Bedřich: Jiřinková Polka
 Smetana Bedřich: Ze studentského života
 Smetana Bedřich: Vzpomínka na Plzeň
 Smetana Bedřich: Polka Es dur