Snadné klavírní skladby a tance

Název:
 Snadné klavírní skladby a tance
Datum vydání: 
Květen 2024
Katalogové číslo 
BA 11578
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0987-2
EAN: 
9790260109872

editor Jaroslav Šindler

  • pestrý výběr skladeb ze Smetanovy rozsáhlé klavírní tvorby
  • lehčí až středně těžká úroveň technické obtížnosti
  • notový text, včetně prstokladů a pedalizace, vychází z osvědčeného kritického vydání
  • trojjazyčná předmluva (č/a/n) od smetanovské badatelky Olgy Mojžíšové

Bohatý klavírní odkaz Bedřicha Smetany (1824–1884) zahrnuje skladby především pro vyspělejší klavíristy a profesionály. Předkládané album v populární řadě „Snadné klavírní skladby a tance“, které je jedním z našich příspěvků ke 200. výročí narození skladatele, však nabízí mladým klavíristům několik lehčích až středně obtížných skladeb, které mohou být ideálním vstupem do Smetanova klavírního světa.

Svazek obsahuje Smetanovy známější koncertní kusy (Vzpomínka z cyklu Črty op. 4 nebo Polka g moll z cyklu Tři poetické polky op. 8), ale i méně hrané drobnější skladby napsané pro různé příležitosti, jako jsou například v romantismu všeobecně oblíbené „lístky do památníku“.

Notový text, včetně prstokladů a pedalizace, vychází téměř u všech skladeb z osvědčeného kritického vydání připraveného klavíristou a význačným smetanovským interpretem Janem Novotným, ale je oproštěn od některých editorských značení za účelem snadnějšího čtení a hratelnosti.

Obsah:
 Smetana Bedřich: 1. Andante f moll
 Smetana Bedřich: 2. Valčík G dur
 Smetana Bedřich: 3. Toccata
 Smetana Bedřich: 4. Lístek do památníku h moll
 Smetana Bedřich: 5. Le désir / Touha
 Smetana Bedřich: 6. Chanson
 Smetana Bedřich: 7. Vzpomínka
 Smetana Bedřich: 8. L’innocence / Nevinnost
 Smetana Bedřich: 9. L’amour / Láska
 Smetana Bedřich: 10. Lístek do památníku G dur
 Smetana Bedřich: 11. Lístek do památníku g moll
 Smetana Bedřich: 12. Andante Es dur
 Smetana Bedřich: 13. Lístek do památníku h moll
 Smetana Bedřich: 14. Idyla
 Smetana Bedřich: 15. Romance g moll
 Smetana Bedřich: 16. Polka f moll
 Smetana Bedřich: 17. Polka g moll