Smyčcový kvartet č. 2 op. 31

Název:
 Smyčcový kvartet č. 2 op. 31
Katalogové číslo 
BA 9536
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0552-2
EAN: 
9790260105522

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: hlasy
Obsazení: smyčcové kvarteto
2 housle, viola, violoncello
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: 17/16/19/15 Seiten - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Sešity / volné listy v přebalu
Hmotnost: 283 g
Editor Zdeněk Nouza
BÄRENREITER URTEXT
- první urtextové vydání
- předmluva (česky, anglicky, německy) a kritická zpráva (anglicky) od editora

Jednovětý Smyčcový kvartet č. 2 psal Josef Suk (1874-1935) na vrcholu svých tvůrčích sil (po orchestrální Pohádce léta a klavírním cyklu Životem a snem). Kvartet, dokončený v červnu 1911 v Křečovicích, je náročnou, harmonicky a motivicky proměnlivou půlhodinovou skladbou, která ve své době působila téměř avantgardně: ačkoliv neopouští hranice tonality, neobešla se při svém berlínském provedení v listopadu 1912 bez protestů publika.
Autor tematického katalogu Sukových skladeb Zdeněk Nouza připravil první vědecko-kritickou edici díla. Hlavním pramenem bylo první tištěné vydání partitury u berlínské firmy Simrock. Editor také vyhodnotil tištěné party, které obsahují cenné interpretační doplňky, opis partitury s autografními korekturami, který sloužil jako tisková předloha, a další prameny včetně skic.