Životem a snem op. 30

Název:
 Životem a snem op. 30
Katalogové číslo 
BA 9561
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0705-2
EAN: 
9790260107052

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Obsazení: klavír sólo
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: XII, 48 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 261 g
Editor Jarmila Gabrielová
- vrcholné dílo Sukovy klavírní tvorby
- první vědecko-kritické vydání
- předmluva (česky/anglicky/německy) a kritická zpráva (anglicky) editora
Svůj klavírní cyklus Životem a snem op. 30 charakterizoval Josef Suk (1874-1935) jako jakýsi deník umělcův. Myslím, že opět vnáší se tu do mé hudby nový výraz. V pojmu 'Snem' jest zase mnoho myšlenek na poslední věci člověka.
Cyklus desíti skladeb vznikl od dubna do června 1909 na skladatelově vesnickém sídle v Křečovicích a je dedikován Olze Drtinové, ženě filozofa Františka Drtiny, s jehož rodinou se Suk přátelil. Ve svém deníku Suk vytváří náročný a rozmanitý celek, jenž je citacemi provázán s jinými autorovými díly (část sedmé skladby později přešla do vrcholného orchestrálního Zrání). Hudební řeč nepřekročí tonální rámec, avšak bohatství hudebního dění, rychlý harmonický pohyb a vrstvení tercií, pečlivě notované estetické kreace jsou v Čechách do té doby nevídané.
Autograf obsahuje četné škrty, přepisy, kaňky, těžko čitelná místa, ale je zároveň detailně vypracován a vykazuje vysokou míru shody s prvním tiskem z roku 1909.

 Suk Josef: I Allegretto moderato (S humorem a ironií, místy rozdurděně]
 Suk Josef: II Allegro vivo (Neklidně a nesměle, bez silnějšího výrazu)
 Suk Josef: III Andante sostenuto (Tajemně a velmi vzdušně)
 Suk Josef: IV Poco allegretto (Zamyšleně, později stále výbojněji)
 Suk Josef: V Adagio (Klidně, s hlubokým citem)
 Suk Josef: VI Moderato quasi allegretto (S výrazem tiché, bezstarostné veselosti. Toužebně a snivě)
 Suk Josef: VII Adagio non tanto (Jednoduše, později s výrazem drtivé moci)
 Suk Josef: VIII Vivace (Jemně, švitorně)
 Suk Josef: IX Poco andante (Šepotavě a tajemně)
 Suk Josef: X Adagio (Snivě)