Quartetti per archi II, op. 16, No. 1-6

Název:
 Quartetti per archi II, op. 16, No. 1-6
Katalogové číslo 
H 7481
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0240-8
EAN: 
9790260102408

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Edice: MAB I/84
Druh publikace: velká partitura
Obsazení: smyčcové kvarteto
Jazyk publikace: cz./ger./eng.
Hmotnost: 721 g
Ačkoli dílo českého skladatele Pavla Vranického (1756-1808) stále čeká na své zhodnocení, lze tomuto autorovi přiznat významné místo v dějinách hudby. Vedle řady jevištních děl je významné skladatelovo dílo instrumentální, z něhož také největší část žije dodnes. Vranický je autorem 51 symfonií, 5 koncertů, početně silnou skupinu představují díla komorní (smyčcových kvartetů napsal přes 80). Druhý svazek Vranického smyčcových kvartetů, který vyšel v rámci ediční řady Musica Antiqua Bohemica, obsahuje šest kvartetů op. 16, ke kterým je možno objednat komplet nástrojových hlasů. Skladatelův vývoj v oblasti kvartetu se zřejmě dál v určité závislosti a návaznosti na kvartety Haydnovy. Probíhá totiž (podobně jako u Haydna) několika etapami od předklasických tvarů k rozvinutému schématu sonátového cyklu pozdního klasicismu.Podrobnou charakteristiku kvartetů zachycuje předmluva Olgy Zuckerové a vydavatelská zpráva Stanislava Ondráčka.

 Vranický Pavel: Smyčcový kvartet d moll
 Vranický Pavel: Smyčcový kvartet C dur
 Vranický Pavel: Smyčcový kvartet F dur
 Vranický Pavel: Smyčcový kvartet D dur
 Vranický Pavel: Smyčcový kvartet op. 16, č. 1-6
 Vranický Pavel: Smyčcový kvartet Es dur