Koncert C dur pro violu a orchestr

Název:
 Koncert C dur pro violu a orchestr
Katalogové číslo 
BA 11531 90
ISMN/ISBN: 
979-0-2601-0797-7
EAN: 
9790260107977

Nakladatelství: Bärenreiter Praha
Druh publikace: klavírní výtah
Obsazení: viola a klavír
Jazyk publikace: cz./eng./ger.
Rozsah/Formát: VI, 24/12 S. - 31,0 x 24,3 cm
Vazba: Vazba šitá dvěma kovovými sponkami (V1)
Hmotnost: 208 g
- oblíbený koncert violového repertoáru vídeňského klasicismu
- klavírní výtah s vloženým sólovým partem v revizi Jana Plichty
- nová trojjazyčná předmluva (německy/česky/anglicky) Phillipa Schmidta
Z Čech pocházející skladatel Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813) se kolem roku 1763 usadil ve Vídni, kde působil jako skladatel, houslista a klavírní pedagog do konce svého života. Jeho početná tvorba zahrnuje také několik sólových koncertů pro různé nástroje, pro violu se dochovaly dva. Nejsou to však originální kompozice, nýbrž obvyklé dobově úpravy. Koncert C dur napsal Vaňhal původně pro violoncello, violová verze je v sólovém partu v podstatě identická.
Technicky středně náročný koncert nyní nově zpřístupňujeme v moderním a praktickém klavírním výtahu. Sólový part obsahuje kadence v každé větě.
„Vaňhalův Koncert pro violu je významným obohacením violového repertoáru a je zhruba na úrovni koncertu Franze Antona Hoffmeistera. […] Toto dílo je velice vděčné jak pro studium, tak pro koncertní provedení.“ (Das Orchester, 3/2017)

 Vaňhal Jan Křtitel: I Allegro moderato
 Vaňhal Jan Křtitel: II Adagio
 Vaňhal Jan Křtitel: III Allegro molto